til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Barn i fattige familier - Regjeringens skam?

Arrangør
Aleneforeldreforeningen
Dag
Tirsdag 15/8 2023 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Kirkens Bymisjon - Vestregate 2
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Aleneforeldreforeningen er en religiøs og politisk uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for å styrke aleneforeldre, og barn av disse, både økonomisk og sosialt for å forhindre utenforskap.

Andelen barn som vokser opp i vedvarende fattigdom i Norge øker årlig. Det siste året har det vært en markant økning i andelen familier som tidligere har sett på seg selv som ressurssterke som nå har havnet i fattigdom, grunnet økte priser og renter. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom utenforskap og psykisk helse. I flere rapporter og forskning påpekes det at aleneforeldre i større grad enn andre foreldre arbeider deltid for å ivareta barns omsorgsbehov. Når tidsklemmen i familier løses med mindre inntekt, er også dette en utløsende faktor for fattigdom.

Under pandemien viste Regjeringen stor evne til å ta hurtige inngripende avgjørelser basert på «til det beste for samfunnet» , hvor er evnen og viljen til å hindre at gruppen barn som lever i fattigdom skal øke måned for måned? Vi vet det finnes muligheter – veilederen AID sendte alle lokale Nav-kontorer under pandemien muliggjorde rask endring i krisesituasjoner. Er det fordi fattigdom ikke rammer politikerne selv, slik pandemien gjorde, at lite blir gjort for å hindre økning av denne?

Vi stiller spørsmålet om hva skal til for at Regjeringen setter fokus på fattigdomsutfordringen og dermed kan hindre at enda flere barn havner i utenforskap både økonomisk og sosialt?

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal undersøke hvilke konkrete tiltak som best mulig kan redusere andelen barn som lever i fattigdom. Denne rapporten skal ferdigstilles og fremlegges høsten 2023. Hvor lang tid vil Regjeringen bruke på å omsette funn fra rapporten til igangsetting av konkrete tiltak for å forhindre at barn vokser opp i fattigdom?

Vi har fått foreldre som ikke får endene til møtes økonomisk til å fortelle hva som er deres største utfordringer, og hva de mener må endres i den norske politikken for at levekårene skal bedres for dem selv og deres barn.

Vi vil ha en debatt om hva vi, andre organisasjoner som arbeider med målgruppen, politikere, samt fagfolk med kompetanse på målgruppen mener vil være treffsikre tiltak fra politikerne for å bedre levekår og dermed fjerne barnefattigdom i Norge.

 

Programmet oppdateres fortløpende i forhold til hvilke fagpersoner, andre organisasjoner og politikere som vil delta i samtalen. 

Medvirkende
  • Sindre Haugen Mehl, Debattleder, Journalist i Agderposten
  • Anna-Sabina Soggio, Sosionom, forfatter og samfunnsdebattant
  • Grunde Almeland, Leder i Familie- og kulturkomiteen, Venstre
  • Kathy Lie, Medlem i Familie. og kulturkomiteen, SV
  • Tobias Drevland Lund, Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen, Rødt
  • Trine Fagervik, Statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Senterpartiet
  • Sissel Aarak, Generalsekretær, SOS Barnebyer Norge
  • Inga Bejer Engh, Barneombud, Barneombudet
  • Ragnhild Male Hartviksen, Medlem i Familie- og kulturkomiteen, Arbeiderpartiet
  • Birgitte Lange, Generalsekretær, Redd Barna
Kontaktperson
Cathrine Austrheim, Politisk leder, Aleneforeldreforeningen, +4746262176
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1032