til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


God helse og langt liv – også for mennesker med psykisk sykdom

Arrangør
Legeforeningen, Mental Helse
Dag
Onsdag 16/8 2023 10:00 - 11:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Antall plasser i lokalet
80
 


Om arrangementet

Mennesker med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet har dårligere fysisk helse og lever som gruppe mange år kortere enn normalbefolkningen. Helseforskjellen er økende, og personer med psykiske diagnoser og/eller rusavhengighet har ikke fått del i den samme positive utviklingen som røykeslutt og bedre behandling av f.eks. hjerte- og karsykdom har gitt resten av befolkningen. Årsakene er sammensatte: Pasientene har økt forekomst av en rekke sykdommer, sykdommene påvises ofte senere, og mye tyder på at pasientene også får dårligere behandling. Enda viktigere er de underliggende årsakene – mennesker som lever under dårlige sosiale og økonomiske forhold er også mer utsatt for psykisk og fysisk sykdom.

Hva kan gjøres? Alle i helsetjenestene gjør sitt, men behandlingstilbudene er ofte fragmenterte og henger ikke skikkelig sammen. Kan vi integrere fysisk og psykisk helsehjelp bedre? Og hvordan kan vi forebygge ulikhet i helse på et tidligere tidspunkt?  

 

Medvirkende
  • Ståle Sagabråten, Ordstyrer/leder i fagstyret, Legeforeningen
  • Ellen Rønning-Arnesen, Statssekretær (Ap), Helse- og omsorgsdepartementet
  • Lars Lien, Leder, Norsk psykiatrisk forening
  • Ole-Marius Minde Johnsen, Landsleder, Mental Helse
  • Alice Beathe Andersgaard, Administrerende direktør, Sykehuset Innlandet
Kontaktperson
Oda Sjøvoll, Helsepolitisk seniorrådgiver, Legeforeningen, 97111678
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1084