til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Er frivillige organisasjoner garantister for en fungerende velferdsstat?

Arrangør
Knif, Frelsesarmeen, Frivillighet Norge, Sparebanken Sør
Dag
Torsdag 17/8 2023 16:15 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Idrett/fritid , Kultur
Språk
Norsk
Sted
Sparebanken Sør
Stedsbeskrivelse:
Salen
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

De frivillige organisasjonene har en unik posisjon i det norske samfunnet. Tuftet på ideelt grunnlag og frivillig innsats, evner organisasjoner å være dynamiske, innovative og fleksible. De identifiserer behov og finner løsninger i samfunnet – før staten makter det.

Samfunnet er i stadig endring, men det ideelle fundamentet i frivillig sektor består. I over hundre år har dette vært innovasjonskraften for utviklingen av grunnleggende samfunnsnyttige funksjoner innen fattigdomsbekjempelse, beredskap og friluftsliv. Dette gjelder også helse-, rus- og omsorgstilbud, kultur, idrett og fritidsaktiviteter. Mange av disse er adoptert av det offentlige, og inkluderes nå som sentrale deler av velferdsstaten. 

 

Hvordan sikrer vi at frivillige organisasjoner  skal kunne fortsette sin sentrale rolle som innovatører i velferdssamfunnet?   

 

“Vi skal ikke se på det frivillige tilbudet som et alternativ til velferdsstaten i Norge. Generelt er det bra at personer som har det tøft økonomisk, får flere muligheter, aktiviteter og tilbud om matposer. Men det betyr ikke at frivillige tilbud er et alternativ til den økonomiske bistanden og hjelpen vi skal gi. Det er vår jobb”.  

Hans Christian Holte, Nav-direktør  

I årene fremover vil frivillig sektor fortsette å identifisere behov og skape nye samfunnsnyttige løsninger. Det er ikke gratis.

 

Den fremtidige kapasiteten til de frivillige organisasjonene sikres ved gode rammebetingelser. Unødvendig byråkrati og stramme prosjektstøtteordninger skaper uforutsigbarhet der det ropes ut etter forutsigbarhet. Investering i en fri frivillighet er en investering i en velfungerende velferdsstat. 

Medvirkende
  • Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge
  • Elin Westby Herikstad, Assisterende sosialsjef, Frelsesarmeen
  • Siv Jensen, Daglig leder, Flyte
  • Tone Fløtten, Daglig leder, Fafo
  • Åse Kristin Ask Bakke, Medlem Familie- og kulturkomiteen, Arbeiderpartiet
  • Kathy Lie, Medlem Familie- og kulturkomiteen, Sosialistisk Venstreparti
  • Dag-Inge Ulstein, Medlem Utenriks- og forsvarskomiteen, 1. nestleder, Kristelig Folkeparti
  • Tage Pettersen, Første nestleder Familie- og kulturkomiteen, Høyre
Kontaktperson
Kåre Rønningen, Kommunikasjonssjef, KNIF, 40405980
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1163