til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kulturlaboratoriet - deltakelse og mangfold

Arrangør
Voksenopplæringsforbundet, Kulturalliansen, Kristelig studieforbund, Musikkens studieforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon, studieforbundet Funkis
Dag
Onsdag 16/8 2023 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Kultur , Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Kulturaktører i frivillig sektor inviterer til korkonsert og debatt om frivillig sektor sin rolle i kulturlivet. 

Frivillig sektor skiller seg fra det offentlige utdanningssystemet og gir oss en arena der aktiviteten defineres og styres nedenfra. Dette gjør oss ofterer i stand til å overraske. Det gir deltakelse og mangfold, fellesskap og mestring.

Samfunnet er nødt til å verdsette den skaperkraften og det engasjementet frivilligheten målbærer. Deltaker- og engasjementsstyrte aktiviteter fører til mer manfold. 

For å skape dette mangfoldet og organisasjonssfellesskapet må kulturfrivilligheten få den støtten og de bevilgningene som trengs for at den skal overleve.

Kulturfrivilligheten skaper interesse og profesjonalitet. Alle de store kulturpersonlighetene i landet har startet i en frivillig organisasjon. Hvordan ivaretar vi og viderefører dette engasjementet?

Om koret:

I løpet av en dag etableres det et "kræsj"-kor der koristene hentes inn fra gata og får som oppdrag å øve inn og gjennomføre et stykke. På slutten av dagen fremførere koret sitt stykke og vi inviterer til debatt om kring frivillig sektor og skaperkraften vi finner der.

Medvirkende
  • Hege iren Fossum, styreleder, Vofo
  • Kjetil Aamann, dirigent
  • Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Tage Pettersen, stortingsrepresentant, Høyre
  • Ludvig Claeson, Generalsekretær, Musikkens studieforbund
Kontaktperson
Torgeir Toppe, politisk seniorrådgiver, Voksenopplæringsforbundet, 95932693
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
642