til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Barns rett til å bo med familien!

Arrangør
JAG Assistanse
Dag
Torsdag 17/8 2023 19:30 - 20:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Likestilling , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Torvscenen
 


Om arrangementet

JAG setter fokus på barn som har behov for assistanse i form av BPA (brukerstyrt personlig assistanse). 

  • Alle barn har rett til å bli behandlet likt, uavhengig av funksjonshemming.
  • Alle avgjørelser skal alltid være til barnets beste. 
  • Alle barn skal ha rett til å vokse opp i eget hjem sammen med sin familie.Barnet skal ikke adskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er nødvendig av hensyn til barnets beste.
  • Ved hjelp av BPA vil assistentene barnet med praktisk bistand og veiledning, slik at foreldre kan ivareta eks eget arbeid og øvrige familiemedlemmer.

Dette er i tråd med FNs barnekonvensjon, som er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen, som gir barn en spesiell juridisk status. Barnekonvensjonen stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse.

Hvordan er så praksisen i Norge? Vi kjører debatt med politikere fra de ulike partiene.

 

Kontaktperson
Cathrine Schumann, CEO/daglig leder, JAG Assistanse, 469 59 224
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
392