til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten?

Arrangør
CONNECT – Norwegian Cancer Precision Medicine Implementation Consortium
Dag
Onsdag 16/8 2023 16:30 - 17:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal A
Antall plasser i lokalet
180
 


Om arrangementet

Konsortiet CONNECT inviterer til diskusjon om persontilpasset medisin i lys av ressurskrisen i helsetjenestene.

Hva er de største ressursutfordringene helsetjenesten står overfor – og hvordan kan persontilpasset medisin bidra til å løse disse?  

I løpet av denne timen tar vi på oss fremtidsbrillene. Vi ser på hva den nye strategien for persontilpasset medisin sier om utsiktene for mer presis behandling, og hvordan blant annet data fra norske kreftpasienter kan bidra til en mer effektiv bruk av helsepersonell og ressurser. 

Både fagfolk og politikere deler sitt syn på hva som vil skape bedre ressursbruk i helsetjenesten i årene framover, og hvilken plass persontilpasset medisin bør få i helsetjenesten. 

Statssekretær Truls Vasvik (A) innleder og deltar i panel. 

Elisabeth Kirkeng Andersen er moderator. 

CONNECT står for Norwegian Cancer Precision Medicine Implementation Consortium. Det er et offentlig-privat konsortium som jobber for å innføre persontilpasset medisin (også kalt presisjonsmedisin) innen kreftbehandling raskere. 30 partnere samler alle norske universitetssykehus, flere legemiddel- og teknologiselskaper, Kreftforeningen, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, og Helsedirektoratet. Konsortiet er koordinert av Oslo Cancer Cluster. 

Medvirkende
 • Truls Vasvik, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartemetnet
 • Tone W. Trøen, Stortingspolitiker, Høyre
 • Steinar Bergstøl Andersen, Leder i Agder FrP, Fremskrittspartiet
 • Erik Magnus Sæther, Samfunnsøkonom, Oslo Economics
 • Karoline Knutsen, Seniorrådgiver, LMI
 • Gro Live Fagereng, Spesialrådgiver, Oslo Universitetssykehus
 • Ulrich Spreng, Fagdirektør, Helse Sør-Øst RHF
 • Giske Ursin, Direktør, Kreftregisteret
 • Siri Børø, Medisinsk rådgiver onkologi, Merck og Phd-student, UiO, Merck / UiO
 • Åsmund Flobakk, Lege og forsker, NTNU og St Olavs hospital
 • Thomas Axelsen, Leder for samfunnspolitisk seksjon, Kreftforeningen
 • Elisabeth Kirkeng Andersen, Moderator
Kontaktperson
Wenche Gerhardsen, Kommunikasjonssjef, Oslo Cancer Cluster, 92879842
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
3211