til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Bolig talt - alle trenger et trygt og godt hjem!

Arrangør
Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge
Dag
Mandag 14/8 2023 15:00 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Ulikhet
Språk
Norsk
Sted
Grand Hotel Arendal
Stedsbeskrivelse:
Dampen
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

NÅR BOLIGEN BLIR EN FATTIGDOMSFELLE

Alle har like stor rett på et trygt og godt sted å bo. Forskjellen mellom fattig og rik har økt. Sosial ulikhet og boligpolitikk er satt på dagsorden. For på boligmarkedet speiles ulikhetene i samfunnet. I deler av landet ser vi segregerte byer. Særlig i storbyene, også kalt pressområdene. Uten konkrete tiltak vil denne tendensen bare forsterkes.

Boligpolititikk er sjelden en del av valgkampen. Kanskje har gjennomsnittsvelgeren glemt saken, fordi gjennomsnittsvelgeren bor trygt og godt. De som bor under uverdige forhold, får sjeldent sin stemme hørt, verken før, under eller etter valgkamp.

Det finnes vanskeligstilte i mange ulike boforhold. De som eier og leier, både kommunalt og privat, og ikke minst de bostedsløse. Noen spør seg kanskje, er det en menneskerett at alle skal eie bolig? Nei, men at alle skal ha et trygt og godt sted å bo i verdens beste land er på sin plass. At ingen skal være bostedsløse i verdens beste land bør også være et mål.

Alle har like stor rett på et trygt og godt sted å bo, uavhengig av om du eier eller leier bolig. 

Gjennom kampanjen "Alle trenger et trygt og godt hjem" ønsker Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge å vise at de som sliter på boligmarkedet har mange ansikter, og at det kan være mange ulike grunner til at boligen har blitt en fattigdomsfelle.

Under vårt arrangement på Arendalsuka inviterer vi politikere og fagpersoner til å være med å finne gode og varige løsninger for en bærekraftig sosial boligpolitikk.

Vi spør:

Hvilke rettigheter har en på boligmarkedet og bryter norsk boligpolitikk med internasjonale konvensjoner?

I panelet:

Ingar Brattbakk – Forsker (AFI, OsloMet, BOVEL) 

Anne - Rita Andal - Organisasjonssekretær Leieboerforeningen 

Johan Lothe – WayBack 

Cathrine Austrheim - Alenforeldreforeningen

Jeanette Lea Romslo – Fagforbundet ung 

POLITISK DEBATT:

Frode Jacobsen - Stortingsrepresentant AP, Finanskomiteen og leder i Oslo AP  

Margit Martinsen - talsperson Grønn Ungdom 

Tobias Drevland Lund – Stortingsrepresentant Rødt - Kommunal-og forvaltningskomiteen 

Helge-André Njåstad - Stortingsrepresentant FRP – Kommunal – og forvaltningskomiteen 

Kathrine Kleveland – Stortingsrepresentant SP – Kommunal- og forvaltningskomiteen 

Inger Brokka De Ruiter – Kommunepolitiker Arendal SV 

Programmet og deltakere i debatten blir oppdatert fortløpende!

Kontaktperson
Sidsel Elie Aas, Konsulent, Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge, 91347746, batteriet.oslo@bymisjon.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1525