til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Bistand som bommer

Arrangør
SINTEF Digital, NTNU, Laerdal Medical
Dag
Tirsdag 15/8 2023 11:00 - 11:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse , Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Den Lille Andunge
 


Om arrangementet

Bistand som bommer

I 2015 ble 2030-agendaen med FNs 17 bærekraftsmål vedtatt av alle medlemslandene. Bærekraftsmålene betrakter miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, hvor et sentralt prinsipp inn mot 2030 er at ingen skal utelates (leave no one behind). Selv om vi har mange eksempler på at bistand rettes særskilt mot de som trenger det aller mest, ser vi likevel at bistanden ofte treffer de som er best egnet til å motta den. Enten det er i form av posisjon, utdanning, kunnskap eller tilhørighet til mottakerlandet. Vedvarende former for diskriminering spiller også en svært sentral rolle i at individer, familier og hele samfunn blir utelatt. Det at rike land gir bistand er selvsagt positivt, men er midlene innrettet på en måte som faktisk tar hensyn til de som sitter nederst ved bordet? For klarer vi ikke å bekjempe diskriminering og løfte alle ut av fattigdom, vil vi heller ikke være i stand til å nå bærekraftsmålene.

Medvirkende
  • Lisa K. Sivertsen, Avdelingsdirektør velferd og menneskerettigheter, Norad
  • Håkon Bolkan, Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
  • Anne-Marie Helland, Direktør for Internasjonal utvikling, PwC
  • Karoline Myklebust Linde, Administrerende direktør, Laerdal Global Health
  • Bjørg Sandkjær, Statssekretær, Utenriksdepartementet
  • Aksel Faanes Persson, Ordstyrer, SINTEF Digital
Kontaktperson
Arne H Eide, Sjefforsker, SINTEF Digital, 93482349, arne.h.eide@sintef.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1928