til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Trenger Norge kompetanse innenfor området nukleærmedisin?

Arrangør
Universitetet i Oslo, MN-fak, Inven2, Agilera Pharma
Dag
Torsdag 17/8 2023 14:00 - 15:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse , Utdanning
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Ruffen
Antall plasser i lokalet
65
 


Om arrangementet

Norge var tidlig ute med å satse på nukleærmedisin og radiofarmaka og var lenge et foregangsland i Norden. Markedet for terapeutiske radiofarmaka er forventet å mangedobles ute i verden de neste år og norske myndigheter har pekt ut helsenæring som neste nasjonale eksportsatsing. Hvordan vil faget nukleærmedisin utvikle seg under denne konteksten i Norge? Har norske bedrifter de nødvendige rammevilkår? Eller er vi i ferd med å gi fra oss forspranget vi har hatt på området?

Vi tar samtalen om hva som må til for at forskning og næringsliv etablerer seg og blir i Norge.

Samtalen ledes av Eva Karin Sandanger Dugstad, leder for næringsliv og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Foreløpig program:

 • Velkommen og bakgrunnen for møtet
 • Hva er et radioaktivt legemiddel, prinsipp og eksempler på teknologi v/ professor Ole Kristian Hjelstuen, Inven2
 • Hvordan sikrer vi verdikjeden fra forskning til pasient? Om Agileras sentrale rolle i industrien v/ Erik Flatmark, administrerende direktør, Agilera.
 • Hva skal til for at næringslivet velger å etablere seg i Norge? Næringslivets behov for kompetanse og relevante kandidater v/ Monica Larsen, seniorrådgiver, LMI
 • Hvordan kan UiO støtte opp om kompetansebehovet i Norge innenfor nukleærmedisin/ radiofarmasi? v/ instituttleder Kathrin Bjerknes, Farmasøytisk institutt, UiO
 • Samtale med aktørene
  • Inven2, professor Ole Kristian Hjelstuen
  • Agilera, administrerende direktør Erik Flatmark
  • LMI, seniorrådgiver Monica Larsen
  • Farmasøytisk institutt (UiO),instituttleder Kathrin Bjerknes
  • Forskingsrådet, områdedirektør - Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, Anne Kjersti Fahlvik
 • Avsluttende kommentar v/ dekan og professor Solveig Kristensen

Emneord: nukleær, medisin, farmasi, legemiddelindustrien  

Medvirkende
 • Eva Karin Sandanger Dugstad, leder for næringsliv og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Magali Courtade, rådgiver, næringsliv og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Erik Flatmark, Adm.direktør, Agilera Pharma
 • Ole Kristian Hjelstuen, CEO, Inven2
Kontaktperson
Magali Courtade, rådgiver, næringsliv og samfunnskontakt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, MN-fak, +4748207710, magalic@uio.no
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
1099