til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Aksjon bypolitikk 2023 - presentasjoner og kåring av lokale- og nasjonale vinnere

Arrangør
Norsk Sentrumsutvikling
Dag
Mandag 14/8 2023 13:00 - 16:00
Arrangementstype
Konferanse
Tema
By- og stedsutvikling , Partipolitikk
Språk
Norsk
Sted
Bankgården
Stedsbeskrivelse:
2. etg, Strandgaten
Antall plasser i lokalet
90
 


Om arrangementet

Bysentrum spiller en avgjørende rolle i egen kommune og region for å nå målsetningene om en bærekraftig utvikling, verdiskapning, tilhørighet og bolyst.

Byutvikling er både en profesjon og allemannseie. Sjelden går debattene høyere enn rundt små og store byutviklingssaker – gjerne når vedtak allerede er fattet og anledningen til endringer er minimert. Ofte tas det også viktige politiske avgjørelser som påvirker byutviklingen, men som ikke får den oppmerksomheten de fortjener. Norsk Sentrumsutvikling og våre 38 medlemmer ønsker å bidra til at viktige saker som påvirker sentrumsutviklingen kommer tidlig nok på dagsorden og at det viktige politiske arbeidet blir synliggjort og forstått.

Utviklingen av bysentrum er i stor grad politisk styrt. Gjennom politiske vedtak legges rammene for utviklingen og gjennom politiske satsningsområder løftes mulighetene fram til realisering! 

Fram mot lokalvalget høsten 2023 arrangerer vi derfor AKSJON BYPOLITIKK der vi avdekker hvilket parti som på best måte prioriterer satsningsområder og -saker som vil gi en styrket utvikling av eget bysentrum. Byene som er med i denne runden er: Bodø, Fredrikstad, Kristiansand, Mandal, Porsgrunn og Stavanger.

Høsten 2022 ble det holdt en møteserie i byene, der NSU og den lokale sentrums-/næringsforeningen presenterte forventninger til temaområder i den lokale bypolitikken. Våren 2023 gjennomføres en ny møteserie i byene. Da er det de lokale partiene som presenterer hvilke sentrumssaker de har med i sine partiprogrammer fram mot valget i september 2023. 

Program 14. august:

Aksjon Bypolitikk – Del 1 KÅRING AV LOKALE VINNERE

Kl. 13:00 – Velkommen og introduksjon av Aksjon Bypolitikk og juryering

Kl. 13:15 – Juryens begrunnelse og utdeling av priser til de seks deltagerbyene

Kl. 13:50 – Pause

Aksjon Bypolitikk – Del 2 KÅRING AV NASJONAL VINNER

Kl. 14:00 – Introduksjon

Kl. 14:10 – Presentasjon av lokal vinner Bodø, Fredrikstad, Kristiansand og Mandal

Kl. 14:50 – Pause

Kl. 15:00 – Presentasjon av lokal vinner i Porsgrunn og Stavanger

Kl. 15:20 – Pause/omrigg

Kl. 15:30 – Kåring av Nasjonal vinner av Aksjon Bypolitikk 2023.

Kl. 15:50 – Arrangementet av rundes

 

Medvirkende
  • Kristin Gustavsen, Adm. dir / daglig leder, Norsk Sentrumsutvikling / Stavanger Sentrum AS
  • Kjell Arne Græsdal, Styreleder / daglig leder, Norsk Sentrumsutvikling / Fredrikstad Næringsforening
  • Sverre Knudsen, Daglig leder, Arendal By
Kontaktperson
Kristin Gustavsen, Adm dir, Norsk Sentrumsutvikling, 92207555, kristin@byen.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
792