til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Arbeidslinja skal motivere til arbeid, men ikke være en fattigdomsfelle for de fattige!

Arrangør
Velferdsalliansen EAPN Norway
Dag
Tirsdag 15/8 2023 08:00 - 09:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Ulikhet
Språk
Norsk
Sted
Frivillighetsteltet
 


Om arrangementet

Vi trenger en arbeidslinje og inkludering i arbeidsmarkedet som er tilpasset behovene til de svakeste i samfunnet, langt fra arbeidslivet.

Opprinnelsen og viktigste ideen som fundament for arbeidslinjen i sosialpolitikken er at den hadde tatt hensyn til at velferdsytelsene skulle utformes for å få folk i arbeid i stedet for å leve av trygd eller sosialhjelp.

Grunnlaget er knyttet til positive verdier som sosial inkludering, aktiv deltakelse, verdighet og selvrespekt, men hviler også på en hegemonisk diskurs der lønnet arbeid er den konstituerende faktoren og skaperen av normalitet i samfunnet.

Utviklingen av  arbeidslinja  reiser noen dilemmaer.

Hvert år arrangerer Velferdsalliansen EAPN Norway en eller flere fattigdomshøringer. Hovedformålet med dem er å lytte til mennesker som har opplevd eller opplever fattigdom og utenforskap, og sammen diskutere løsninger på problemstillingene de opplever. 

 

 

Medvirkende
  • Arrangør, Velferdsalliansen
  • Lars Erik Andersen, Arrangør, Velferdsalliansen
  • Astri Klonteig, Arrangør, Velferdsallansen
  • Jan-Tore Fjellstad, NAV-omud i Agder, NAV
  • Heidi Bottolfs, Avdelingsdirektør, forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Kriminalosorgdirektoratet
  • Torbjørn Vereide, Stortingsrepresentant, Arbeids- og sosialkomiteen
  • Freddy André Øvstegård, Stortingsrepresentant, Arbeids- og sosialkomiteen, Sosialistisk Venstreparti
  • Gisle Meininger Saudland, Stortingsrepresentant, Arbeids- og sosialkomiteen, Fremskrittspartiet
  • Tobias Drevland Lund, Stortingsrepresentant, Kommunal- og forvaltningskomiteen, Rødt
  • Steinar Andersen Bergstø, Leder av hovedutvalg for Kultur, Folkehelse og Frivillighet i, Agder fylkeskommune.
Kontaktperson
Astri Klonteig, Frivillig rådgiver, Velferdsalliansen EAPN Norway, 92253979, post@velferdsalliansen.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
919