til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Får fattige i Norge oppfylt sine menneskerettigheter?

Arrangør
Fattignettverket Norge
Dag
Tirsdag 15/8 2023 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Inkludering , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Tyrili Arena Arendal
Stedsbeskrivelse:
Teltet på Taket
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Perspektiv på fattigdom og menneskerettigheter. 

Oppfyller norsk fattigdomsbekjempelse menneskerettighetenes krav til sosialpolitikk og livsopphold?

Fattignettverket Norge (FnN) har i årevis stilt spørsmål om hva som er minstestandarden for velferdspolitkken og for livsoppholdsnormer i Norge?  Hvor fattig går det an å være uten at Menneskerettighetene er brudt?  Og hva sier Grunnloven og NAV-loven om våre sosiale rettigheter?  Hva skal til før vi kan si at norske myndigheter har gjort sin (minste)plikt overfor de fattige og hvor går grensen for å kalle Norge en Velferdsstat?

Er regjeringens anbefalte satser for økonomisk sosialhjelp et menneskerettighetsbrudd?  FnN og hele den norske fattigdomsbevegelsen har i mange år hatt som sitt hovedkrav at det ikke skal være noen i Norge som har inntekter mindre enn det som framkommer av Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) sitt  referansebudsjett for forbruksutgifter på minste anstendige nivå?  Anbefalt sats for økonomisk sosialhjelp ligger på 60% av dette!

Hvilke plikter har den norske staten i forhold til konvensjonen om Økonomiske, Sosiale og kulturelle rettigheter og har vår sosialpolitikk tatt nok hensyn til ØSK og rettighetene fra andre konvensjoner som ILO-konvensjonen og den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen med hensyn til livsopphold og rettigheter for fattige og arbeidsledige?

Har Norsk Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) og andre norske menneskerettighetsforkjempere vurdert minstestandarden for livsopphold og sosialpolitikk i Norge?   Vi har inntrykk av at kompetansen på Økonomiske, Sosiale og Kulturelle menneskerettigheter er mangelfull.  Spørsmålet blir:  Hvordan kan vi få med oss menneskerettighetsinstitusjonene i arbeidet med å avklare de sosiale rettighetene som de fattige kan slå i bordet med?

FNs Bærekraftmål nr 1 i Norge: Utrydd Fattigdommen.   Det innebærer å innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå at fattige og sårbare har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester.  Følger Norge opp dette bærekraftmålet?

Relativ fattigdom finnes i Norge, andelen har på ti år gått opp fra 8 til 11%.  Andelen barn som lever i fattigdom øker og det forplikter myndighetene til å forbedre sin politikk om vi skal nå FNs bærekraftmål.  Spørsmålet er om vi skal forbedre eller utrydde fattigdommen!

Målgruppen  er alle som er rammet av fattigdom og alle som har noe å bidra med i fattigdomsbekjempelsen, NAV-ansatte, politikere, byråkrater, akademikere, forskere og sosialarbeidere og andre som vil bidra til vårt prosjekt.  Vi vil ha innledninger av fagpersoner, politikere, brukere m fl og vi vil bidra med egne ressurser.  Vi spør: Hvordan kan de fattige og deres brukerorganisasjoner bidra til klarere rettigheter og bedre utryddelse av all fattigdom?

FnN har fått tilskudd fra Arbeids- og sosialdirektoratet for å arrangere ulike møter om fattigdomsbekjempelsen i Norge.

Medvirkende
  • Per Magnus Øgård, Styreleder, Fattignettverket Norge
  • Rolf Solvang, Daglig leder, Fattignettverket Norge
Kontaktperson
Rolf Solvang, Daglig leder, Fattignettverket Norge, 98188246, rolf@fattignettverket.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1023