til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Kan NAV bli bedre på fattigdomsbekjempelse?

Arrangør
Fattignettverket Norge
Dag
Torsdag 17/8 2023 18:30 - 19:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Inkludering , Økonomi
Språk
Norsk
Sted
Frivillighetsteltet
 


Om arrangementet

Fattignettverket Norge (FnN) ønsker med dette møtet å få sentrale politikere i posisjon og ledere i NAV til å fortelle NAV-brukere og andre fattige om hvordan de vil bidra til å styrke NAV sin rolle i bekjempelse av fattigdom.  

Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet vil holde en liten innledning og delta i debatten.  Hun har lang erfaring med sosialpolitikk og sitter i Stortingets finanskomite.  Arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Sonja Skinnarland, vil også innlede og delta i debatten sammen med Varaordfører i Trondheim, Mona Berger (SV) (FO) som har erfaring fra NAV-kommune og som sosialarbeider.  I tillegg deltar Norges eneste NAV-ombud, Jahn-Tore Fjeldstad, NAV-ombudet i Agder

Fattignettverket ser fram til å høre på dette (fantastiske) panelet og fortelle dem litt om våre krav til bedre tjenester og bedre fattidomsbekjempelse fra NAV  .Vi tror dette blir et veldig godt og konstruktivt møte med god respons fra topp politikere og NAV-ledere.  Det blir litt tid til spørsmål fra publikum, gjerne skriftelige, levert inn ved begynnelsen av møtet.

FnN har gjennomført møter med dette temaet flere steder i landet og nå vil vi oppsummere erfaringene og konkretisere forslagene til tiltak som kan gi NAV en bedre funksjon som regjeringens fattigdomsbekjemper i Norge.  Vi vil presentere våre konklusjoner og spille inn til Storting og regjering og til NAV i fylkene og alle de lokale NAV-kontorene.

FnN ser er at både fattigfolk og politikere mener at NAV har en sentral rolle i bekjempelse av fattigdom i Norge.  Bakgrunnen for problemstillingen er at FnN har forstått at den norske regjeringen for over 10 år siden sluttet å utarbeide fattigdomsplaner og arrangere fattigdomskonferanser.   Regjeringen overlot dette ansvaret til NAV, men NAV har ikke forstått eller utført sin rolle som den instansen som skal bekjempe fattigdom i Norge.  I tillegg har regjeringen bedt NAV prioritere de som egner seg for dagens arbeidsliv, og det fører til svekkede NAV-tjenester til de som er for syke til å tilfredsstille arbeidslivets krav. 

FnN har fått tilskudd fra Arbeids- og sosialdirektoratet for å gjennomføre møter med dette tema i ulike norske byer.  Første møtet var under Arendalsuka 2021 og vi ønsker at møteserien skal føre til større klarhet om hvordan bekjempelsen av fattigdom fungerer og hvordan dette kan bidra til større bevissthet, bedre tjenester og avskaffelse av fattigdommen i Norge.

Målgruppen  er alle som er rammet av fattigdom og alle som er brukere av NAV-tjenester, samt alle NAV-ansatte, politikere, forskere og sosialarbeidere og andre som vil bidra til vårt prosjekt.  Vi vil invitere NAV-ledere og NAV-brukere som er engasjert i NAV sine brukerutvalg, politikere, representanter for fagforeningene i NAV, brukerorganisasjoner og vi vil bidra med egne ressurser.  Vi spør om hvordan de fattige, NAV-brukerne og brukerorganisasjonene kan bidra til bedre NAV-tjenester og til en mer effektiv fattigdomsbekjempelse?

Medvirkende
  • Per Magnus Øgård, Styreleder, Fattignettverket Norge
  • Rolf Solvang, Daglig leder, Fattignettverket Norge
  • Lise Christoffersen, Finanskomiteen, Arbeiderpartiet
  • Sonja Skinnarland, Arbeids- og velferdsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Jahn-Tore Fjeldstad, NAV-ombudet i Agder, NAV-ombudet i Agder
Kontaktperson
Rolf Solvang, Daglig leder, Fattignettverket Norge, 98188246, rolf@fattignettverket.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
993