til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan sikre grønn konkurransekraft dersom Norge blir en klimasinke?

Arrangør
Byggenæringens Landsforening
Dag
Tirsdag 15/8 2023 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Stedsbeskrivelse:
2. etasje
Antall plasser i lokalet
60
 


Om arrangementet

Hva kreves for å få Norge gjennom det grønne skiftet? Nye reguleringer, ny kompetanse og utdannelser? Hvordan får vi dette til i et best mulig samarbeid mellom næringslivet, staten og politikerne? Vi tar debatten på Arendalsuka.

Byggenæringen er Norges største fastlands- og distriktsnæring. Nærmere 400.000 jobber i næringen som er tilstede i samtlige norske kommuner. Byggenæringens samfunnsoppdrag er å bygge det moderne og bærekraftige Norge. 20 prosent av klimagassutslippene kommer fra byggenæringen.

Vi trenger klimaforutsigbarhet. Og med det menes forutsigbarhet i forhold til når og hvordan byggenæringen skal kutte i sine klimautslipp. Næringen står for 20% av de totale klimautslippene i Norge. Vi har samtidig sagt at utslippene skal ned med 55% innen 2030. Det er ambisiøst, veldig ambisiøst. Men, vi kan klare å nå dette målet. Som nasjon har vi naturgitte forutsetninger i form av fornybar energi. Vi har kompetanse og en høyt utdannet befolkning. Og vi har allerede teknologi og klimaløsninger til å gjøre dette.  

Men klimagassutslippene i Norge er redusert med kun 4,7 prosentpoeng siden 1990. Det betyr at vi må gjøre et skippertak. Vi skal kutte 50,3 prosentpoeng på 7 år, eller 7,2 prosentpoeng hvert år…   

Da må det tenkes stort og nytt. Og for å lykkes vil det kreve tøffe valg. Og de må tas nå. Mange land har allerede tatt disse valgene. I USA er Inflation Reduction Act i ferd med å revolusjonere den grønne satsingen. I EU har de sitt Fit-for-55 program. Vi ser lignende regionale tiltak overalt i verden. Og de investerer ikke bare penger. De fjerner også byråkratiske hindre. 

Hva skjer så her hjemme? Byggenæringen er invitert av regjeringen til å inngå et klimapartnerskap. Det vil vi gjerne, og vi jobber for at det skal være et forpliktende partnerskap; Altså et konkret, gjennomførbart og målbart partnerskap. Men er dette nok? Hva mer må til?

Vi tar debatten på Arendalsuka. Vi får høre direkte fra bedrifteri byggenæringen hvordan de ser på problemstillingen før vi tar den politiske debatten med sentrale politikere. 

Medvirkende
  • Guro Hauge, Bærekraftsdirektør, Byggenæringens Landsforening
  • Ragnhild Sjoner Syrstad, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet (AP)
  • Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant, SV
  • Ingrid Liland, Nestleder, MDG
  • Kathrine Lyngstad, Adm. direktør, Spenncon
  • Harald Nikolaisen, Adm. direktør, Statsbygg
  • Ivar Grødal, Daglig leder, Henriksens Snekkeri
  • Lasse Johansen, Daglig leder, Solid Entreprenør
  • Nina Solli, Adm. Direktør, Byggenæringens Landsforening
Kontaktperson
Trond Cornelius Brekke, Samfunnskontakt, Byggenæringens Landsforening, 40241000, trond@bnl.no
Nettside:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1303