til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Lokale folkevalgtes innflytelse over friskoler

Arrangør
Steinerskoleforbundet, Montessori Norge, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund, Kristne Friskolers Forbund
Dag
Torsdag 17/8 2023 17:00 - 18:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Utdanning , Mangfold
Språk
Norsk
Sted
Skoleskipet Gann
Antall plasser i lokalet
120
 


Om arrangementet

Kunnskapsdepartementet har i sitt høringsnotat om forslag til endringer i privatskoleloven foreslått å ta inn en bestemmelse i privatskoleloven om at det ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylkeskommunen. De har i tillegg varslet at de vil utrede ytterligere forslag til lovendringer som blant annet kan sikre lokale folkevalgtes innflytelse over dimensjonering av friskoler som er i drift.

Politikere og skoleledere vil debattere hvilke konsekvenser dette kan få for frittstående skoler, hvilke kriterier slik regulering kan baseres på og hvordan saklighetsprinsippet i forvaltningsloven vil bli ivaretatt dersom dette blir en realitet. 

Politikere som kommer på besøk: Øystein Mathiesen, AP, Kjell Ingolf Ropstad, KrF, Maren Grøthe, SP, Margret Hagerup, H og Himanshu Gulati, Frp. 

Kristin Clemet vil lede debatten. 

 

Medvirkende
  • Øystein Mathiesen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Margret Hagerup, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Bernard Daub, Rektor, Oslo by Steinerskole
  • Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant, KrF
  • Kristin Clemet, Daglig leder, Civita
  • Himanshu Gulati, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
  • Nina Helen Johansen, Daglig leder, Montessori Norge
  • Hege Bae Nyholt, Stortingsrepresentant, Rødt
Kontaktperson
Sidsel Høland Olausson, Seniorrådgiver, Kristne Friskolers Forbund, 95777008
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
759