til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Ekskludert i skolen, diskriminert i arbeidslivet – Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes

Arrangør
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner-SAFO, Norges Handikapforbund NHF, Norsk Forbund for Utviklingshemmede NFU, Norges Handikapforbunds Ungdom NHFU, Handikappede Barns Foreldreforening HBF, Foreningen Norges Døvblinde FNDB
Dag
Tirsdag 15/8 2023 18:30 - 19:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Menneskerettigheter , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Frivillighetsteltet
 


Om arrangementet

SAFO, NHF og NFU inviterer til debatt

Tilgangen til arbeidsmarkedet for potensielle arbeidstakere har sjelden vært bedre. Allikevel er kun 37,5 % av funksjonshemmede yrkesaktive. Blant utviklingshemmede er kun 5,6% sysselsatt. 2,5% går på Arbeidsavklaringspenger og 96,7% har uføretrygd[1].

Blant bevegelseshemmede er 59,2% utenfor arbeidsstyrken[2].

Vil mer inkludering av funksjonshemmede i skolen bidra til mer inkludering i Arbeidslivet – OG, er dagens politikere og partene i arbeidslivet villige til å bidra?

Problemstillinger – fokus

 • Funksjonshemmede ekskluderes i skolen (egen undervisning, egne rom, egne bygg, egne skoler). Hvorfor skjer det?
 • Hva gjør dette med unge funksjonshemmedes egen identitet som en del av et inkluderende fellesskap? Uføretrygdet eller arbeidstaker?
 • Funksjonshemmede profitterer dobbelt så mye som andre på høyere utdanning, samtidig som de i langt mindre grad enn andre har utdanning utover VGS.
 • Barrierer for funksjonshemmede er lavere utdanning enn andre, vanskeligere utgangspunkt for å ta høyere utdanning (64% fullfører ikke VGS, vanskeligere å flytte for å ta høyere utdanning, praktiske utfordringer i utdanningssituasjon), ekskluderende holdninger i samfunnet, manglende universell utforming og manglende tilgang på fleksibel nok assistanse
 • Hva gjør segregeringen av funksjonshemmede i skolen med holdningene til fremtidige arbeidsgivere og kollegaer når det gjelder funksjonshemmede som arbeidstakere? Blir de sett på som en ressurs? Er man villig til å legge til rette for å utnytte ressursene?

 

[1] FONTENE Forskning: https://fontene.no/forskning/personer-med-utviklingshemming-og-arbeid--arbeidslinje-eller-fasttrack-til-kommunal-omsorg-6.584.865611.7307964e08

[2] Arbeidskraftundersøkelsen 2021 (AKU) - https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/personer-med-nedsatt-funksjonsevne-arbeidskraftundersokelsen/artikler/108-000-personer-med-nedsatt-funksjonsevne-var-sysselsatt-i-fjor

Medvirkende
 • Sindre Lysø, Statssekretær, Kunnskapsdepartementet
 • Arne Thomassen, Fylkesordfører, Agder Fylkeskommune
 • Henriette Hvarnes Hansen, Leder erfaringsutvalget NFU, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Gabriel Wilhelmsen Hoff, Leder NHFU, Norges Handikapforbunds Ungdom
 • Karianne Hjørnevik Nes, Leder Nedre Glomma lokallag, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Janne Skei, Moderator/Debattleder, Daglig leder i SAFO
Kontaktperson
Janne Skei, Daglig leder, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner-SAFO, 97605004
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1023