til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Også voksne utsettes for vold og overgrep. Hvordan kan vi ivareta våre sårbare eldre?

Arrangør
Arendal kommune, Bufdir, TryggEst Arendal, Østre Agder krisesenter, Helsedirektoratet, RVTS Sør
Dag
Mandag 14/8 2023 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse , Menneskerettigheter
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
 


Om arrangementet

Å bo trygt er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Likevel utsettes mange eldre for vold og overgrep, også på sykehjem. Blant mennesker som har rusutfordringer, psykiske helseutfordringer eller nedsatt funksjonsevne er også risikoen høy.  

Å bli utsatt for vold kan gi alvorlige og langvarige fysiske og psykiske plager som påvirker hverdagen. Vold i nære relasjoner regnes som et folkehelseproblem med store menneskelige og samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Vi har samlet et panel av dyktige fagpersoner og politikere som diskuterer

Hva er vold i nære relasjoner?

Hvordan møter vi utfordringene nasjonalt og lokalt i kommunene?

Og hva virker?

Vi ønsker å sette fokus på et samfunnsviktig tema og ta debatten på Arendalsuka 2023.

Arrangementet fortsetter på Lassens Hus (Rådhusgaten 12) kl 1345 med erfaringsdeling fra TryggEst kommuner, Bufdir deltar også. Sjekk ut eget arrangementet Vold mot voksne angår alle - tid for handling! 

Medvirkende
  • Bjørn Erik Thon, Likestillingsombudet
  • Jan Davidsen, Leder Pensjonistforbundet, Pensjonistforbundet
  • Wenche Malmedal, Professor/forsker, NTNU
  • Monica Aleksandra P.Drangevåg, Avdelingsleder TryggEst Asker, Asker kommune
  • Kjetil Ostling, Divisjonsdirektør, Bufdir
  • John Ingvard Kristiansen, TryggEst, Bufdir
  • Ragna Schwenke, Skuespiller
  • Terje Eikin, Varaordfører, Arendal kommune
  • Katrine Lund, TryggEst koordinator, Asker kommune
  • Ole Henrik Krat Bjørkholt, Statssekretær, Helse-og omsorgsdepartementet
Kontaktperson
Birgitte Seime, Konstituert virksomhetsleder, Østre Agder krisesenter, Arendal kommune, 41691174
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1919