til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


1900-tallets institusjoner for utviklingshemmede ble nedlagt, men i 2023 blomstrer de

Arrangør
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner-SAFO
Dag
Onsdag 16/8 2023 14:30 - 15:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Menneskerettigheter , Inkludering
Språk
Norsk
Sted
Frivillighetsteltet
 


Om arrangementet

Stadig større enheter av bofellesskap for utviklingshemmede og andre funksjonshemmede etableres i flere kommuner.  Bunnskrapte kommunekasser inngir bekymring blant rådmenn og kommunepolitikere og kommunale beslutningstakerne lar seg besnære av organisasjonskonsulenter som turnerer kommunenorge og prediker store effektiviseringsgevinster og millioner i kostnadsbesparelser. Funksjonshemmedes menneskerettigheter brytes. Retten til å bo hvor man vil, og med hvem man ønsker er under press.

 

Problemstillinger – fokus

  • Mange kommuner velger å bygge store bofellesskap som skal huse funksjonshemmede. Personer som har behov for en del kommunale omsorgstjenester er særlig utsatt for re-institusjonaliseringen som foregår.
  • Organisasjonskonsulentene gir råd til kommunene om å samlokalisere flest mulig utviklingshemmede. Det argumenteres med reduserte kostnader, og i noen tilfeller bedre fagmiljø og større trivsel blant utviklingshemmede. En rapport fra NTNU[1] tilbakevises mye av dette.
  • I Husbankens retningslinjer for tilskudd til bygg av boliger ment for å gi blant annet utviklingshemmede tilbud om egen bolig, gir føringer om integrerte bomiljø – men nedfeller ingen makt bak krava[2]. Husbankens praksis viser også at retningslinjene ikke fører til avslag på kommunenes søknad om tilskudd.
  • Nasjonale myndigheter viser liten vilje til å bruke sterkere lovgivning for å sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter om å bo hvor man vil, og med hvem man vil følges opp.

Regjeringen har satt ned et utvalg for å utrede hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter kan inkluderes i norsk lov. Hvordan tenker norske kommunepolitikere om at ny-institusjonaliseringen går på tvers av funksjonshemmedes menneskerettigheter og er nasjonale myndigheter rede til å sette foten ned mot praksisen?

 

[1] Utviklingshemmedes bosituasjon 2021 – Tøssebro og Wendelborg, i samarbeid med Hermstad, Kittelsaa, Røe og Wik - https://samforsk.no/uploads/files/Utviklingshemmetes_bosituasjon_web.pdf

  

[2] Husbankens retningslinjer: Prinsippene om normalisering og integrering skal bli tatt hensyn til ved lokalisering og planlegging. Boenhetene skal ikke ha institusjonsliknende preg, og disse bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke blir samlokalisert på en uheldig måte. Retningslinjer for investeringstilskudd 2018 (husbanken.no)

Medvirkende
  • Jørgen Foss, Moderator/ Organisasjonssjef NHF NHF, NHF
  • Tom Tvedt, Forbundsleder, NFU
  • Bjørn Erik Thon, Diskriminerings- og likestillingsombud, LDO
  • Torbjørn Vereide, Stortingsrepresentant Arbeids- og sosialkomiteen, Stortinget
  • Hannah Benedicte Teigland, Fylkestingsrepresentant og vara i kommunestyre, Agder Fylkeskommune og Lindesnes kommunestyre
Kontaktperson
Janne Skei, Daglig leder, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner-SAFO, 97605004
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
788