til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan motvirke vold og ekstremisme gjennom å skape trygge norske byer og kommuner?

Arrangør
Gjensidigestiftelsen, Trygg By Norge
Dag
Onsdag 16/8 2023 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Bærekraftscenen
 


Om arrangementet

Trygg By Norge er et samarbeid mellom 12 norske byer fra Kristiansand og Arendal i Sør til Bodø og Tromsø i nord, som deler kunnskap og samarbeider for å bekjempe ekstremistisk hat og vold. De fleste er kjent med problemstillingene, men tiltakene er i mindre grad kjent. Derfor har vi samlet representanter for flere av byene og kommunene som vil dele sine erfaringer med hvordan de jobber for å fremme demokrati og forebygge mot hat, vold og overgrep på tvers av sektorer, i tråd med FNs bærekraftsmål.  

Vi presenterer konkrete eksempler på hvordan det jobbes med å forebygge mot ekstremisme og vold, og deler erfaringer fra samarbeidet så langt. Målet er at flere byer og aktører skal kunne lære av erfaringer og bli en del av nettverket.

Bakgrunn:

Den 22. juli 2011 ble Norge utsatt for et terrorangrep på Utøya og i Oslo – et angrep som forandret Norge for alltid. I årene som fulgte, har flere tiltak blitt satt i gang for å hindre at slike hendelser skal skje igjen. 12 år etter angrepet, er det tydelig at det fortsatt er viktig å verne om det åpne, demokratiske og frie samfunnet. Det er nødvendig å arbeide sammen, på tvers av ulike kommuner, sektorer og institusjoner for å sikre at både nåværende og kommende generasjoner kan leve trygt sammen.

Mange barn og unge opplever utenforskap og ensomhet. Dette øker risikoen for at de blir tiltrukket av ekstreme ideologier og grupperinger som kan tilby en form for felleskap, mening og tilhørighet de ikke får andre steder. Terrorangrepet i 2019 i Bærum bidro til igjen å sette søkelys på høyreekstremisme. Samtidig må mange byer forholde seg til fremmedkrigere som kommer hjem etter å ha kjempet i Syria. 

Det er nødvendig kontinuerlig å utforske om man jobber med de riktige strategiene for å forebygge ekstremisme, vurdere arbeidet både på lokalt og nasjonalt plan, og forsterke innsatsen for å skape et trygt Norge. Vi kan, vil og må være et skritt foran de ekstremistiske tendensene for å lykkes. Vi må skape rom for forsterket dialog og muligheter for handling. Det gjelder også problemer og dilemmaer vi ennå ikke har løsninger på. Dette er bakgrunnen for at Gjensidigestiftelsen og Nordic Safe Cities sammen med ti norske kommuner i 2020 startet satsingen Trygg by Norge. Senere har også Bodø og Tromsø blitt med i nettverket. 

Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å legge til rette for tiltak som skaper trygghet i norske byer, fremmer demokrati og mangfold, og gjør innbyggerne robuste og motstandsdyktige mot ekstremisme og hat. I Trygg by Norge samles aktører på tvers av myndigheter og sivilsamfunn. Målet er å være en katalysator som bidrar til å sette i gang nye tiltak så vi kan handle og komme ekstremismen i forkjøpet.

Kontaktperson
Lars Erik Mørk, Gjensidigestiftelsen, 92201133
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
744