til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan gjøre det enklere å kaste mindre og sortere mer? - Ny innsikt og konkrete eksempler

Arrangør
LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning
Dag
Onsdag 16/8 2023 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Bærekraftscenen
 


Om arrangementet

Med rykende fersk innsikt ønsker vi å løfte frem konkrete eksempler og prosjekter som gjør det enklere for både folk, produsenter, festivaler og næringsliv å sortere mer, kaste mindre og ta vare på ressursene.

I LOOP sin store innsiktsundersøkelse om kildesortering, gjennomført av Opinion i 2021, svarte 80% at de sorterer for å ta vare på naturen, og 52% svarte at de ønsker å sortere mer enn de allerede gjør. Hvordan er motivasjonen i dag, 2 år senere? Hvilke barrierer møter folk på når de skal kildesortere?

Selv om motivasjonen finnes der ute, har vi fortsatt en lang vei å gå dersom vi skal nå EUs mål om 65% materialgjenvinning i 2035. LOOP har med seg aktører fra bransjen som presenterer konkrete eksempler på tiltak som gjør det enklere å ta vare på ressursene. 

Om oss

LOOP er en ideell stiftelse som arbeider for å gjøre det enklere for folk og virksomheter å ta vare på ressursene. LOOP kommuniserer om kildesortering og gjenvinning i et helhetlig miljøperspektiv, og er en samarbeidsarena for kommunikasjon i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Vi drifter appen og nettsiden Sortere, LOOP Miljøskole og Den nasjonale merkeordningen for kildesortering.

Medvirkende
  • Stine Helgeland, Daglig leder, LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning
  • Sunneva Kilsti, Seniorrådgiver og fagsjef bærekraft, Opinion
  • Randi Haavik Varberg, Direktør informasjon og marked, Infinitum
  • Gunhild Solberg, Markeds- og kommunikasjonssjef, Sirkel Glass
  • Ylva Erbach, Daglig leder, Norsk Metallgjenvinning
  • Johannes Daae, Utviklingssjef, Grønt Punkt Norge
  • Guro Kjørsvik Husby, Kommunikasjonsdirektør, NORSIRK
Kontaktperson
Ida Jorddal, Kommunikasjons- og organisasjonsrådgiver, LOOP, 98477975, ida@loop.no
Nettside:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1493