til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Vold mot dyr rammer også mennesker- bør strafferammen økes?

Arrangør
Dyrebeskyttelsen Norge
Dag
Mandag 14/8 2023 20:30 - 21:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
 


Om arrangementet

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) har på forespørsel fra Landbruks- og matdepartemenetet for første gang inkludert vold mot familiedyr i sin omfangsundersøkelse. Funnene herfra har lagt grunnlaget for rapporten "Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen".

Forskning viser at 4 % rapporterte å ha sett en forelder utøve vold mot et familiedyr, mens 1 % hadde opplevd at en voksen i husholdningen truet med å skade familiens dyr. Overlappen mellom vold mot familiedyr og barnemishandling var betydelig.

Bør man ha en standard med å avhøre barn på barnehus når det er snakk om vold, eller mistanke om vold, mot familidyr?

Økokrim skriver i sitt innspill til dyrevelferdsmeldingen: "Dagens strafferamme oppfattes som lav i forhold til alminnelig rettsoppfatning, og bør heves for å underbygge lovens respekt for dyr og deres egenverdi. Strafferammen bør tilpasses den eksisterende rettspraksis."

Dyr defineres som ting i vårt lovverk.Grovt tyveri defineres blant annet som tyveri av betydelige verdier, og kan gi opp til 6 år i fengsel. Nylig nedtemte Stortinget å øke strafferammen for grov dyrekriminalitet fra 3 til 6 år. 

Bør strafferammen for vold mot dyr heves for å underbygge lovens respekt for dyr og dyrenes egenverdi, og for å være på nivå med øvrig miljølovgivning?

Det er en kjennsgjerning at dyr blir brukt for å straffe mennesker, og at strafferammen da blir lav fordi straffen utmåles etter dyrevelferdsloven, ikke straffeloven. I Høyesterettsdommen om ulovlig avliving av to katter (HR-2019-1645-A) skriver Høyestrettsdommer: "Lagmannsretten la vekt på at As motiv for å avlive kattene var å hevne seg på sin tidligere ektefelle, som kort tid forut hadde flyttet ut av deres felles bolig. Jeg er ikke enig i at dette har vekt." I dommen får tiltalte bare 45 dagers fengsel for å ha knekt nakken på eks-samboer sine to katter med hensikt å straffe henne. 

Bør vold mot dyr med hensikt å straffe mennesker heller straffes etter straffeloven?

Debattleder: Tone Foss Aspevold, daglig leder Agenda Rådgivning

Medvirkende
  • Åshild Roaldset, Daglig leder, Dyrebeskyttelsen Norge
  • Bente Akselsen, President, Den Norske Veterinærforening
  • Else Marie Augusti, Forsker, Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress
  • Tone Strømsnes Olsen, Politiadvokat/ fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet, Økokrim
  • Odd Harald Hovland, Stortingsrepresentant, Ap, Justiskomiteen
  • Simen Velle, Leder, FpU, Fremskrittspartiets ungdom
Kontaktperson
Eva Hustoft, Dyrebeskyttelsen Norge, 47790485, post@dyrebeskyttelsen.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1391