til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Fra krav, pekefinger og unnskyldninger -til et grønt veivalg og et raust spleiselag?

Arrangør
Rambøll
Dag
Tirsdag 15/8 2023 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Bærekraftscenen
 


Om arrangementet

Hvem tar føringen i den grønne omstillingen?
Norske bedrifter mener myndighetene i større grad må ta i bruk effektive virkemidler for å stimulere til et bærekraftig næringsliv. Myndighetene peker på næringslivet og forventer seg aktører som strekker seg, tenker nytt og ser etter muligheter. Målet er alle enige om, men hvordan få til offentlig og privat samarbeid i praksis for å gjøre Norge til et bærekraftig nullutslippssamfunn? Hvem tar regningen til slutt?

Med utgangspunkt i undersøkelsen «Bærekraft i praksis», gjennomført av Rambøll Management Consulting, inviterer vi til en todelt paneldebatt der vi stiller de nødvendige spørsmålene:

Infrastruktur og vei:
- Hindrer eller fremmer det offentlige en mer bærekraftig utvikling av norsk infrastruktur?
- Er det nok rom i bestillernes budsjetter for bærekraftige løsninger?
- Hvordan er egentlig dynamikken mellom offentlige og private aktører for bærekraftsløsninger?

Norsk industri og rammevilkår:
- Hvordan skaper vi et investeringsvennlig klima for fremtidens næringer?
- Hvordan legge til rette for at Norge skal spille på lag med de grønne næringene?
- Kan vi lære noe av hvordan andre land utvikler et godt investeringsklima for fremtidens løsninger?

Før paneldebatten presenterer vi vår årlige rapport "Bærekraft i praksis", hvor vi har spurt en rekke norske bedrifter om status for deres bærekraftarbeid. Undersøkelsen tar blant annet for seg hvordan de jobber med bærekraft på et strategisk nivå, og hvilke drivere og utfordringer de møter i arbeidet med klimagassreduksjon, sirkulærøkonomi, biodiversitet og sosial bærekraft.

Medvirkende:
Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier
Jimmy Bengtsson, administrerende direktør, Veidekke
Stein-Ivar Hellestad, konserndirektør, Skanska
Ole-Petter Thunes, administrerende direktør, Rambøll
Hege-Marie Norheim, Freyr
Kristian Enger, direktør for strategi, medlem og virksomhetsstyring, NHO
Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentat, Høyre

Moderator: Morten Skodbo, Direktør, Rambøll Management Consulting

Kontaktperson
Gina Marie Qvale, Rambøll, 93087603
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1439