til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan forebygge hatprat på nett?

Arrangør
Trygg By Norge (Nordic Safe Cities)
Dag
Onsdag 16/8 2023 19:30 - 20:30
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Torvscenen
 


Om arrangementet

Gjennom koronapandemien er det vist at ekstremister over hele verden har utnyttet befolkningens økte tilstedeværelse på nett til å intensivere sin rekruttering gjennom sosiale medier. Vi ser en økning i spredning av hat, rasisme og ekstreme holdninger på nett også i Norge, noe som skaper mer polarisering i samfunnet og undergraver demokratiet.  

Gjennom satsingen Trygg digital by er over 10 millioner meldinger i sosiale medier analysert, og dermed har vi fått verdifull kunnskap om hvem som blir utsatt for hatefulle ytringer. Basert på denne kunnskapen jobber nå flere norske byer med Kristiansand i spissen for å forbygge dette.  

På dette arrangementet vil blant andre Cathrine Thorleifsson som leder ekstremismekommisjonen som ble nedsatt av regjeringen i fjor, innlede og vi deler også innsikt i noen av de verktøyene som gjør det mulig å overvåke og modere hatprat, mens det skjer. I tillegg presenterer vi noen av løsningene som nå brukes for å motvirke hatefulle ytringer i det digitale ordskiftet. 

På både godt og vondt er det fysiske og digitale livet smeltet sammen. Dette har skapt nye og mer komplekse risikomiljøer vi må ta hensyn til i forebyggende arbeid. Alt dette har tydeliggjort behovet for å stå sammen og være i forkant med bekjempelse av ekstremisme, og bidra til løsninger som gir trygge, robuste og inkluderende lokalsamfunn. 

  

Aktuelle Medvirkende:  

Forsker Catrine Thorleifson – Leder av ekstremismekommisjonen 

Representanter for gruppene som er mest utsatt for hatefulle ytringer på nett 

Ordførere/representanter fra Trygg digital by bland andre rådgiver Kim Henrik Gronert, fra Kristiansand, også medlem av ekstremismekommisjonen. 

Nettside: https://nordicsafecities.org/initiatives/safe-digital-city/ 

Nordic Safe Cities er en ideell organisasjon (NGO) og fungerer som en ‘handletank’ – som omdanner kunnskap til handling. I løpet av de siste seks årene har vi samlet byer, nordiske aktører, eksperter, politikere og praktikere for å dele kunnskapen  sin, utvikle ny politikk og foreslå konkrete løsninger. 

Kontaktperson
Paal Mork-Knutsen, senior kommunikasjonsrådgiver, Trygg By Norge (Nordic Safe Cities), 99223064
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1056