til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Få flere unge med i frivillige organisasjoner

Arrangør
Frivillighet Norge, ALLEMED, KS
Dag
Tirsdag 15/8 2023 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
 


Om arrangementet

Frivilligheten kan spille en nøkkelrolle for å øke samfunnsdeltagelsen og redusere utenforskap. Om man skal lykkes med dette, må både organisasjoner og det offentlige jobbe aktivt for å sikre lave kostnader knyttet til å være med, slik at økonomi ikke hindrer deltagelse, særlig for barn og unge.

Flere må få vite om mulighetene for deltakelse og nasjonale verktøy som Ungfritid.no. Ny mal for lokale fritidserklæringer må satses på og informeres om. Det offentlige hjelpeapparatet må være bevisst på at å delta i frivilligheten, både som deltaker og frivillig, kan bidra til å motvirke utenforskap.

Det blir først oppdateringer med ferske funn fra Frivillighet Norge og ALLEMED.

Vi inviterer så til en samtale om økt deltakelse, inkludering og samarbeid for å møte framtidas utfordringer. Samtalen ledes av Margrete Bjørge Katanasho, Styreleder i Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner og vi har invitert disse til å svare på noen spørsmål:

  • Erik Kruse (Fredrikstad kommune)
  • Kjersti Tubaas (Norges Musikkorps forbund og NDFU)
  • Mona Waarieh (Tøyenakademiet)

Hva må endres for å nå Fritidserklæringens mål ? Hvordan kan kommunene være gode tilretteleggere for deltakelse i fritidsaktiviteter i frivillige organisasjoner? Vi utarbeider råd for samhandling mellom kommuner og frivillig sektor og viser frem verktøy for å fjerne barrierer som kan hindre at barn og unge får delta.

Vårt mål er å løfte relevant aktuell kunnskap på barne- og ungdomsfeltet og frivillighetsfeltet knyttet til inkludering, utenforskap og barrierer for deltakelse, dele erfaringer fra tiltak som fungerer i organisasjoner og kommuner, samt inspirere til samarbeid på tvers. 

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, holder et innlegg med fokus på samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor.

Arrangementet avsluttes med at KS og Frivillighet Norge signerer en plattform om samspill og samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor.

Dette arrangementet er et samarbeid med ALLEMED, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), KS og Frivillighet Norge.

Sammen jobber vi for å øke deltakelsen og inkludere barn og unge i frivillige organisasjoner.

  • https://www.allemed.no/
  • https://www.allemed.no/om/om-ndfu 
  • https://ungfritid.no/
  • https://stotte.ungfritid.no/
  • https://www.frivillighetnorge.no/
  • https://www.facebook.com/frivillighetnorge 

 

Kontaktperson
Vanja Konradsen, Prosjektleder, Frivillighet Norge, 98256770, vanja@frivillighetnorge.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2550