til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan bygger vi kostnadseffektive og trygge veier som tar vare på naturmangfoldet?

Arrangør
Skanska Norge, Multiconsult
Dag
Onsdag 16/8 2023 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samferdsel og mobilitet , Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Bærekraftscenen
 


Om arrangementet

Vi står overfor en klima- og naturmangfoldskrise som krever endring. Samtidig har samfunnet et stort behov trygge veier som binder byer og lokalsamfunn tettere sammen, og legger til rette for verdiskapning. 

  • Hvordan bygger vi klimasmarte og kostnadseffektive veier?
  • Hvordan tar vi vare på naturmangfoldet i store, komplekse samferdselsprosjekter?

Dette er tema når vi inviterer noen av våre fremste fageksperter til å presentere noen eksempler på hvordan det jobbes med å ivareta naturmangfoldet og gi en oppdatering på hvordan det står til med naturmangfoldet i Norge. Det blir også en panelsamtale prioriteringene og rammebetingelsene som må være til stede hvis Norge skal lykkes med å bygge trygge, kostnadseffektive veier, som ikke går på bekostning av naturmangfoldet.

Program:

Hva er status for naturmangfoldet i Norge, og hvordan ivaretar vi våre nasjonale og internasjonale forpliktelser? 
Gro Sandkjær Hanssen, NMBU

Gode eksempler fra anleggsprosjekter på hvordan vi forsøker å ta vare på naturmangfoldet:

  • Hvordan ta vare på naturen i veiutbygging? Arne Heggland, Multiconsult
  • Anleggsmaskiner og naturmangfold - et uforløst potensial? Andreas Olaus Harstad, Skanska

Panelsamtale:

  • Grethe Bergly, konsernsjef Multiconsult
  • Anders Geirsta, konserndirektør i Skanska
  • Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen
  • Christian Steel, Sabima
  • Gro Sandkjær Hanssen, NMBU
  • Audun Lågøyr, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Skanska (moderator)

Kontaktperson
Christopher Griffiths, Senior kommunikasjonsrådgiver, Skanska Norge, 93033542
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1580