til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Trenger vi ideelle barnehager med rom for tro?

Arrangør
Hovedorganisasjonen KA, IKO - Kirkelig pedagogisk senter, Diakonhjemmet Omsorg, Virke
Dag
Onsdag 16/8 2023 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Mangfold , Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
 


Om arrangementet

Den nye barnehageloven har skapt en rekke utfordringer. Nå står slaget om en ny finansieringsordning som må sikre kvalitet og mangfold - samt kompensasjon for historiske pensjonsforpliktelser for barnehagene.

Vi spør: Hva vil partiene gjøre for å øke den ideelle andelen i barnehagesektoren? Og hva skjer med de ideelle barnehagene som ikke får unntak fra kravet om å være selvstendig rettssubjekt?

Barnehageloven slår fast at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Alle barnehager, uansett eierforhold, er forpliktet til å drive barnehagen i samsvar med dette felles verdigrunnlaget; respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet.

Loven åpner i tillegg for å fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål som et supplement til barnehagelovens formålsbestemmelse. I barnehager med utvidet formålsparagraf, formidles kristen arv og tradisjon gjennom sanger, fortellinger og forberedelse av høytidene jul og påske. Barnehagene skaper rom for tro.

Vi spør: Hva kjennetegner barnehager med utvidet formålsparagraf? Og hvilken funksjon har disse barnehagene i 2023?

Medvirkende
  • Tove Kreppen Jørgensen, administrerende direktør, Diakonhjemmet Omsorg
  • Ingunn H. Jerstad, styrer, Fevik Barnehage
  • Asbjørn Håkonseth, rådgiver, IKO - Kirkelig pedagogisk senter
  • Ingunn Moser, administrerende direktør/forstander, Diakonhjemmet
  • Kari Henriksen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Øyvind Håbrekke, førstekandidat i Oslo, Kristelig Folkeparti
  • Kari-Anne Jønnes, stortingsrepresentant, Høyre
  • Jens A. Bjelland, spesialrådgiver, Hovedorganisasjonen KA
Kontaktperson
Jens A. Bjelland, Spesialrådgiver, Hovedorganisasjonen KA, 99365798
Nettside:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
970