til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Nye standarder for den sirkulære økonomien

Arrangør
Standard Norge, Tekna
Dag
Torsdag 17/8 2023 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Annet
Tema
Klima/miljø , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
 


Om arrangementet

Innlegg og debatt om Norges rolle i internasjonalt arbeid med standarder for sirkulær økonomi. Arrangementet er et samarbeid mellom Tekna og Standard Norge.

I et moderne samfunn må vi legge til rette for bedre ressursutnyttelse, mer ombruk, reparasjon og resirkulering på tvers av sektorer og landegrenser. Standarder vil hjelpe virksomheter på tvers av sektorer å utvikle, måle og dokumentere sirkulære løsninger.

EU mener det er på tide med en ny grønn giv og et omfattende regelverk er under utrulling. For å få fart på omstillingen har kommisjonen valgt å peke på bruk av felles standarder som strategisk virkemiddel. En rekke nye standarder er på vei. 

Nå har norske myndigheter, næringsliv og interesseorganisasjoner muligheten til å spille en aktiv rolle i utviklingen av disse nye standardene for den sirkulære økonomien. Skal vi hive oss på toget og sørge for å fremme norske interesser og kompetanse i standardiseringsarbeidet eller sitte på perrongen og vente på hva som kommer? 

Møteleder: Ruth Astrid Sæter

Medvirkende
  • Anders Magnus Løken, avdelingsleder for klima- og bærekraftstjenester, Deloitte
  • Anja Bakken Rise, leder, Framtiden i våre hender
  • Kristine Nore, daglig leder Omtre, Sirktre
  • Tord Dale, leder for bærekraft, Virke
  • Jacob Mehus, adm. direktør, Standard Norge
  • Sigurd Sagen Vildåsen, seniorforsker, Sintef
Kontaktperson
Marit Sæter, Kommunikasjonsdirektør, Standard Norge, 97027956
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2074