til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2023.


Hvordan bekjempe kjønnsnøytralitet i helsepolitikken?

Arrangør
Norske Kvinners Sanitetsforening
Dag
Onsdag 16/8 2023 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Samfunnsteltet
 


Om arrangementet

En debatt om likeverdige helsetjenester

Kvinnehelse er et spørsmål om likestilling, inkludering, arbeid, utdanning, forskning og mye, mye mer. Kvinnehelse er et samfunnsproblem som må debatteres på tvers av sektorer. Vi har en lang vei å gå i å anerkjenne kjønns betydning for helse. Dette bekrefter den nye utredningen til Kvinnehelseutvalget. Utredningen påpeker et behov for å øke kvinnehelsens status, plassere ansvaret for kvinnehelse der det hører hjemme, og sørge for at kunnskap om kvinners helse når ut til helsetjenestene.  

I tillegg vet vi at eldre i hovedsak er kvinner – og pårørende i hovedsak er kvinner. Vi må ha kjønnsbrillene på for å adressere fremtidens utfordringer. Hvordan vi tar vare på disse målgruppene er høyaktuelle saker for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. Sanitetskvinnene inviter til en kjønnsbasert helsedebatt og utfordrer på temaer som:

  • Kjønnsperspektiv på eldrebølgen
  • Pårørende og fremtidens ansvar
  • Kjønn i helseprofesjonsutdanningene og forskning
  • Finansieringsmodeller

Vi tar debatten omkring de store systemiske utfordringene som hindrer at vi får løftet kvinners helse og utforsker hva som faktisk setter en stopper for tiltak og behandlingstilbud. Hvordan er helsesektorens finansieringsmodeller kjønnet? Hva forventer vi av pårørende i fremtiden jamfør Helsepersonellkommisjonen? Hvordan er samfunnet rustet for fremtidens eldrebølge når eldre kvinner i stor grad usynliggjøres?    

Medvirkende
  • Cecilie Myrseth, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Sandra Bruflot, Stortingsrepresentant, Høyre
  • Grete Wold, Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstre
Kontaktperson
Aurora Eck Nilsen, Politisk rådgiver, Norske Kvinners Sanitetsforening, +47 920 71 867
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
841