til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvordan kan intensivkapasiteten bli bedre?

Arrangør
NSFLIS, faggruppen for intensivsykepleiere
Dag
Mandag 15/8 2022 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Sørlandet sykehus Arendal
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Mangelen på spesialsykepleiere og spesielt intensivsykepleiere er kritisk og økende. Mangelen på intensivsykepleiere har vært kjent over lang tid. Mangelen har ikke blitt tatt tilstrekkelig tak i, verken av helseforetakene eller myndighetene. Dette bekreftes i Riksrevisjonens rapport om bemanningsutfordringer i helseforetakene, og fra Koronakommisjonen 2.0.

 

Ingen av de minste sykehusene er rustet til å håndtere et større antall intensivpasienter over tid. Samtidig er behovet for intensivbehandling stort og økende, ikke bare i forbindelse med pandemien, men også som følge av økningen i andelen eldre. Flere av landets intensivavdelinger befinner seg derfor i en krevende situasjon som kunne og burde vært unngått. 

 

På dette arrangementet, leter vi etter svar på hva som er gjort for å rekruttere og beholde intensivsykepleiere, og hvem som skal ha ansvar for intensivkapasitet og beredskap. Hvordan kan intensivkapasiteten og -beredskapen bli bedre?  

Kontaktperson
Paula Lykke, NSFLIS, 91848983
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
892