til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Cybersikkerhet: Hvordan kan vi styrke motstandsdyktigheten til små og mellomstore bedrifter i Norge?

Arrangør
IKT-Norge, ECIT
Dag
Mandag 15/8 2022 15:00 - 15:50
Arrangementstype
Samtale
Tema
Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Castelle
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Hvordan styrke motstandsdyktigheten hos små og mellomstore bedrifter?
 Taktskiftet i cyberaktivitet mot Norge skjerper den digitale risikoen. Fra 2019 til 2021 har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sett en tredobling i antall alvorlige hendelser og cyberoperasjoner. Flere
rapporter, blant annet NSMs risikovurdering Risiko 2022 avdekker at sikkerhetsklimaet har blitt kaldere. Det siste året har det vært en markant økning i mengden hendelser. Dette rammer bredt – på tvers av alle 
sektorer.

Norge består først og fremst av små og mellomstore bedrifter, og utgjør hele 99 prosent av norske bedrifter. SMB-bedriftene er dermed en av de viktigste motorene i norsk næringsliv.

Sikkerhetsloven fastslår at forebyggende sikkerhet er et virksomhetsansvar. På grunn av rask innføring av teknologi og økning i hybridarbeid er risikoen større for små og mellomstore kunder som har begrenset budsjett og mangler kompetanse på spesialisert sikkerhet. Over 60 % av små bedrifter som ble utsatt for cyberangrep, kunne ikke opprettholde driften. Det viser Kasperskys gjennomgang av Sikkerhetsøkonomi for IT i 2019 . Større virksomheter har mer mulighet til å ruste seg mot slike cyberangrep, men SMB virksomhetene mangler sterke nok fagmiljøer, samt det er mangel på ressurser og kompetanse om
risikostyring.

Hvordan står det egentlig til med sikkerheten i SMB bedriftene i Norge? Hva kan gjøres for å ruste SMB-virksomhetene bedre mot cyberangrep? Hvilke tiltak er nødvendig fra bedriftene selv, fra myndighetene og fra bransjen?

For å belyse dette og komme med forslag til tiltak, inviterer IKT-Norge og ECIT til en viktig samtale om cybersikkerhet. Vi har et bredt sammensatt panel, med representanter fra både nasjonale sikkerhetsmyndigheter, IKT-Norge, næringslivseksperter samt fra tjenesteleverandørsiden.

Medvirkende
  • Øyvind Husby, Administrerende direktør, IKT-Norge
  • Hugo Klemmestad, CISO, ECIT
  • Lene Bogen Kaland, Avdelingsleder, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Odin Johannesen, Administrerende direktør, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR)
  • Iselin Paulsen, Head of Communications, ECIT
Kontaktperson
Thea J Rode, IKT-Norge, 93434077
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
898