til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Gode helsetjenester krever demokratiske beslutninger - hvor demokratiske er de egentlig?

Arrangør
Oslo legeforening, Redd Ullevål Sykehus
Dag
Mandag 15/8 2022 12:00 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
Barrique øl og vinstue
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Gode offentlige helsetjenester krever demokratiske beslutninger - men hvor demokratiske er egentlig beslutningene?

Har våre folkevalgte tilstrekkelig innflytelse over de offentlig finansierte helsetjenestene våre? Eller fattes de viktigste beslutningene andre steder? I så fall av hvem? Beslutningene om helsetjenestene våre angår oss alle. Brukes pengene i de offentlig finansierte helsetjenestene på en best mulig måte i et samfunnsperspektiv? Åpenhet, reell medvirkning og demokratiske beslutninger er en forutsetning for legitimitet og tillit. Hvordan ligger det egentlig an?

Hvordan havnet vi i en situasjon hvor flertallet er imot sykehusplanene for Nye Oslo universitetssykehus, men likevel vil regjeringen tvinge det gjennom?

Regjeringen valgte 1. april å innføre statlig regulering av Nye Oslo universitetssykehus. Høringsrunden for de reviderte planer for Nye OUS er nylig avsluttet. Over 300 svar har kommet inn, hvorav majoriteten er svært negative til planene - av faglige, økonomiske, reguleringsmessige og demokratiske grunner. Flertallet av politikerne i Oslo kommune er imot foreliggende planer, og har påpekt urimeligheten av å bli overstyrt av regjeringen, som i Hurdalsplattformen sier de ikke vil overstyre lokaldemokratiet.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Redd Ullevål Sykehus og Oslo legeforening inviterer til 3 interessante debatter/møter hvor forskjellige sider av helsetjenestene belyses. Hvor og hvordan blir beslutninger tatt. 

Velkommen til 1 - 2 eller alle 3!

Medvirkende
  • Kristin Hovland, Leder, Oslo legeforening
  • Lene Haug, Leder, Redd Ullevål Sykehus
  • Per-Olaf Lundteigen, Innleder, Sp, Storting
  • Morten Edvardsen, innleder, Sp, Oslo bystyre
  • Stein Schjølberg, innleder
  • Bjørn Wølstad-Knudsen, innleder, Fagforbundet, OUS
  • Inger Ljøstad, innleder, Oslo Pasientforening
Kontaktperson
Kristin Hovland, Oslo legeforening, 47904098
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
854