til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Omstilling av samfunnet - hvordan få frivilligheten med?

Arrangør
Abelia, Halogen, Fundraising Norge
Dag
Torsdag 18/8 2022 17:00 - 18:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Kultur , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Spisestedet Vitenbiten
Antall plasser i lokalet
180
 


Om arrangementet

Et velfungerende demokrati krever en velfungerende frivillig og ideell sektor. I norsk kontekst har sektoren ikke bare banet vei for en rekke velferdsordninger, men står i førstelinjen for å avdekke og bidra med løsninger til noen av fremtidens viktigste samfunnsbehov. Vi snakker med andre ord om en avgjørende innovasjonskraft i det norske samfunnet.

Men store deler av norsk samfunnsliv mangler tilstrekkelig kunnskap om hvordan samhandle med frivillig sektor. Det gjør at vi utnytter denne verdifulle ressursen dårligere enn vi kunne gjort når vi har store omstillingsbehov og komplekse samfunnsutfordringer. Vi har ikke utviklede metoder - forretningsmodeller, anskaffelsesformer eller støtteordninger - som legger til rette for privat, offentlig og sivilt samarbeid knyttet til innovasjon og transformasjon.

Det siste året har Fundraising Norge og Halogen sammen med en rekke andre aktører innhentet innsikt i hvordan det private, det offentlige og frivillig sektor kan samhandle bedre. I et såkalt StimuLab-prosjekt* har de undersøkt hvordan vi som samfunn kan gjøre det enklere å starte og drive en frivillig organisasjon. I Arendal deler de læring fra prosjektet, og med utgangspunkt i dette stiller vi spørsmålet:

Hvordan legge til rette for å ta vare på frivillig sektors innovasjonskraft i omstillingen av det norske samfunn?

 

Medvirkende
  • Lillian Olsen, Administrerende direktør, Halogen
  • Siri Nodland, Generalsekretær, Fundraising Norge
  • Bernt G. Apeland, Generalsekretær, Røde Kors
  • Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær, Kreftforeningen
  • Tine Sundtoft, Fylkeskommunedirektør, Agder fylkeskommune
  • Øystein Eriksen Søreide, Administrerende direktør, Abelia
Kontaktperson
Kjartan Almenning, Leder, ideell og velferd, Abelia, 95840227, kjartan@abelia.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
1939