til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvor mange likes trengs for å redde et kulturminne?

Arrangør
Riksantikvaren
Dag
Tirsdag 16/8 2022 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Konferanse
Tema
By- og stedsutvikling , Demokrati
Språk
Norsk
Sted
No9 CC Café
Antall plasser i lokalet
85
 


Om arrangementet

Likerklikk kan ikke reparere et ødelagt vindu eller pusse en båt. Likevel er oppmerksomhet og engasjement helt essensielt for at folk skal bry seg. Hva betyr sofaengasjement når kulturmiljøvernet er helt avhengige av frivilliges innsats?

De frivillige kulturvernorganisasjonene forvalter store samfunnsverdier på vegne av oss alle. Vi vet at snittalderen er høy, og tilsiget av nye aktive frivillige er inne i en synkende trend. Samtidig er "Urban Decay", restaureringsprosjekter, nettaktivisme, by- og tettstedsutvikling m.m. kjempepopulært på sosiale medier som YouTube, Instagram og TikTok.

Engasjerer folk seg på andre måter enn før?

Hvordan møter kulturmiljøforvaltningen rekrutteringsutfordringer?

Hva gjør Riksantikvaren for å sikre at de frivillige har mulighet til å engasjere seg?

Hva gjør organisasjonene selv?

Og ikke minst: Er det bare gæmliser som digger kulturminner?

Riksantikvaren lanserer sin nye frivillighetsstrategi under Arendalsuka, og sammen med DNT, Arkitekturopprørert og Fortidsminneforeningen forsøker vi å finne svar på noen av utfordringene frivillig sektor står ovenfor fremover.

Program:

16.00 - Innledning – Hanna Geiran, riksantikvar

16.10 - Frivillighetsstrategien – Espen Ophaug, seniorrådgiver

16.20 - Tall og fakta – Audun Skeidsvoll, ass. riksantikvar

16.30 - Panelsamtale – Hanna Geiran, Kristian Hoff-Andersen, Anne-Mari Planke, Ola Fjeldheim

Medvirkende
  • Hanna Geiran, riksantikvar, Riksantikvaren
  • Anne-Mari Planke, avdelingsleder, friluftsfag, Den Norske Turistforening
  • Ola Fjeldheim, generalsekretær, Fortidsminneforeningen
  • Kristian Hoff-Andersen, Arkitekturopprøret
  • Espen Ophaug, seniorrådgiver, Riksantikvaren
  • Audun Skeidsvoll, Assisterende riksantikvar, Riksantikvaren
Kontaktperson
Øyvind Aase Fluge, Seniorrådgiver kommunikasjon, Riksantikvaren, 95241551, oyvind.aase.fluge@ra.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
1690