til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Kart som redder liv og kart som gir bedre kunnskap i klimaendringenes tid

Arrangør
Knowit
Dag
Onsdag 17/8 2022 11:00 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Digitalisering , Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
Torvet 10
Stedsbeskrivelse:
3 etasje
Antall plasser i lokalet
70
 


Om arrangementet

Kart som redder liv og kart som gir bedre kunnskap i klimaendringenes tid.
Innledning til debatt: Paul Chaffey.

Gode geografiske data er stadig viktigere for samfunnet på mange områder. Vi har behov for å predikere fremtidig flomhendelser og andre klimahendelser når vi planlegger å bygge boliger og veier. Vi har behov for å varsle inn de riktige innbyggerne på riktig sted når naturkatastrofen truer. Kombinasjonen av en god felles datainfrastruktur og moderne innbyggerkontaktløsninger er helt sentralt for å være bedre forberedt. Erfaringene fra Gjerdrum har økt oppmerksomheten om nettopp dette området i beredskapen i Norge. Vi ønsker å se fremover og diskutere hvordan geodata kan bidra til å gjøre oss godt forberedt.

* Hvordan kommer personvernet inn?
* Hvor trekker vi grensen for å samle inn personopplysninger i samfunnskritiske kartløsninger?
* Hvordan går vi frem for å etablere den digitale infrastrukturen vi trenger og som både er en ressurs i pågående beredskapssituasjoner, men også brukes til å langtidsplanlegge når klimaet endrer seg?
* Hvilke offentlige aktører er det viktig å involvere i dette arbeidet?
* Hvem har ansvaret for å koordinere og for å delta?
* Hvordan sikrer vi at de som har viktige data sørger for å tilgjengeliggjøre dem på en slik måte at de kan brukes sammen med kartdataene?
* Hvorfor vi ikke har kommet lengre med å samordne de viktige byggeklossene m.h.t. kartdata selv om det har vært et viktig tema i en årrekke

Medvirkende
  • Johnny Welle, Kartverkssjef, Kartverket
  • Paul Chaffey, Studioleder, Halogen
  • Camilla Nervik, Seksjonssjef, seksjon for offentlige tjenester, Datatilsynet
  • Asbjørn Finstad, Avdelingsdirektør, KS, Kommunesektorens interesseorganisasjon
  • Kjersti Bjørnstad, Statssekretær, Senterpartiet, Kommunal og distriktsdepartementet
  • Bjørn Richard Johansen, Debattleder, Knowit - First House
Kontaktperson
Bjørn Richard Johansen, Rådgiver, Knowit, 47800100
Twitter:
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2116