til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Utviklingspolitikk i et globalt maktspill

Arrangør
UNDP Oslo Governance Centre, UNDP Norge
Dag
Tirsdag 16/8 2022 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Drum Brew
Stedsbeskrivelse:
Torvet 3
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Utviklingspolitikk er realpolitikk som ofte har grunnleggende samfunnsendringer som formål. Den lykkes best når en får til reelle partnerskap og dype samarbeid mellom utviklingspartnere. 

Men er mistilliten mellom nord og sør nå økende? Mange hevder at under Korona-pandemien tenkte vestlige land primært på seg selv og vaksinasjon av egen befolkning. Andre hevder at Ukraina-krigen og konsekvensene for øvrig internasjonal innsats viser at viljen til å bidra i det såkalte globale sør er dalende. Andre hevder at utviklingspolitikken blir en brikke i spillet mellom konkurrerende globale stormakter og at konkurransen om utviklingslandenes politiske støtte byttes inn mot store bistandsprogrammer.

Nye spørsmål og problemstillinger kommer opp: 

  • Er tilliten mellom land i Nord og land i Sør utfordret? I så fall på hvilken måte, og hva betyr det i så fall for internasjonalt samarbeid? 

  • Hvilken rolle spiller utviklingspolitikken når det kommer til å øke eller dempe konfliktnivået i internasjonal politikk? 

  • Hvordan bygge tillit og reelle partnerskap mellom nord og sør? 

  • Hva slags rolle skal FN ha i norsk utviklingspolitikk framover? 

Medvirkende
  • Cecilie Hellestveit, Forsker, Folkerettsinstituttet
  • Ole Jacob Sending, Forskningssjef, NUPI
  • Øyvind Eggen, Fagdirektør, Norad
  • Bjørg Sandkjær, Statssekretær, Utenriksdepartementet
  • Arvinn Gadgil, Direktør, UNDP Oslo Governance Centre
  • Naja Amanda Lynge Møretrø, Leder, Changemaker
Kontaktperson
Julie Berg, UNDP Oslo Governance Centre, 98414291, julie.berg@undp.org
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Ja
Sidevisninger
781