På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Nedbrytbare materialer til framtidig bruk i fiskeri og havbruk: Drøm eller virkelighet?

Arrangør
SALT Lofoten AS
Dag
Onsdag 17/8 2022 09:30 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Torvet 1B
Stedsbeskrivelse:
2 etg, inngang fra Strandgt. 1
Antall plasser i lokalet
30
 


Om arrangementet

 

SFI Dsolve har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer som spøkelsesfiske, mikro- og makroplast forårsaket av fiskeri og havbruk. Målet er at tradisjonell plast i disse sektorene kan erstattes med nye bionedbrytbare materialer.

 

Fortsatt er det utfordringer knyttet til utvikling av biologisk nedbrytbare plastmaterialer med kontrollert nedbrytning, som har de nødvendige egenskaper for bruk i fiskeri- og havbruks utstyr (eksempelvis nett, tau, garn, teiner og ruser, folie og kasser, rør og koblinger m.v). Materialene skal oppfylle en rekke produksjons- og ytelseskrav, inkludert biologisk nedbryting i ulike marine habitater som havbunn og vannsøyle, og under ulike miljøforhold og klimasoner. I tillegg er det viktig å hensynta eventuelle utilsiktede bi-effekter av å erstatte eksisterende materialløsninger med nedbrytbare materialer i fiskeri og havbruk, som for eksempel påvirkning på klimagassutslipp. Å løse et miljøproblem ved å forverre eller introdusere andre miljøutfordringer er ikke ønskelig.

 

Forskning og innovasjon bidrar til å løse disse utfordringer med stødig framdrift. Neste utfordring vil være å finne de riktige forvaltningsinsentivene for å øke bruken av biologisk nedbrytbare materialer. Til dette trengs det case-studier innen fiskeri og havbruk for å illustrere og kvantifisere mulige effekter under ulike mål og forvaltningsscenarier. Samtidig må vi fortsette å jobbe med å utvikle bærekraftige og sirkulære løsninger for eksisterende ikke-nedbrytbare materialer, og bruke erfaringene til å utvikle sirkulære verdikjeder for fremtidig biobasert/bionedbrytbart fiskeriutstyr. Målet må være å utvikle miljømessige og økonomisk bærekraftige sirkulære verdikjeder.

 

I arrangementet vil vi få høre status på forsknings og innovasjons arenaen på dette området, og diskutere potensielle utfordringer ved biologisk nedbrytbare materialer til fiskeri og havbruk. Videre vil vi diskutere hvilke endringsbehov som finnes i dagens forvaltnings- og reguleringssystemer for å tilrettelegge for økt bruk av biologisk nedbrytbare redskaper og utstyr, og sikre sirkularitet i fiskeri og havbruksnæringen.

Medvirkende
  • Kristina Hansen, Statssekretær for fiskeri- og havministeren, Nærings- og fiskeridepartementet
  • Jan Henrik Sandberg, Seniorrådgiver, Norges Fiskarlag
  • Aina Valland, Direktør samfunnskontakt, SjømatNorge
  • Ruben Mjelde Oddekalv, Leder, Norges Miljøvernforbund
  • Eduardo Grimaldo, Seniorforsker, SINTEF, SFI Dsolve
  • Thor Kamfjord, Director Sustainability and Social Responsibility - Norner, SFI Dsolve
  • Helene Skjeie Thorstensen, Rådgiver, SALT
Kontaktperson
Joan Fabres, SALT Lofoten AS, 97040308, joan@salt.nu
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
950