På program.arendalsuka.no bruker vi informasjonskapsler (cookies). Når du bruker vår nettside godkjenner du dette.
til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Tillitsreform + innovasjon = bedre tjenester til innbyggerne

Arrangør
Digitaliseringsdirektoratet
Dag
Onsdag 17/8 2022 13:15 - 14:15
Arrangementstype
Samtale
Tema
Digitalisering , Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Vitensenteret
Stedsbeskrivelse:
1. ETASJE
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne. Alle departementer arbeider nå med en plan for hvordan de vil gjennomføre tillitsreformen på sine områder. Men hva som ligger i tillitsreformen er fortsatt litt uklart. Og det er bevisst – mens noen sentrale rammer er lagt, så skal reformen skje nedenfra. Faktisk ganske i tråd med intensjonene som ligger bak, herunder mer faglig frihet for førstelinjen og større handlingsrom. 

Stimulab er offentlig sektors innovasjonslab som skal utvikle kunnskap og spre erfaringer om samordnede tjenester til beste for brukerne. Innebygd i denne metoden er grep som passer godt i et tillitsperspektiv.  

I denne timen skal vi diskutere erfaringer fra noen Stimulab-prosjekter som har eksperimentert med viktige «ingredienser» for en tillitsreform, nemlig mer tillit til ansatte, bedre faglig samarbeid på tvers av etater og ikke minst et nytt syn og praksis på hvordan man setter innbyggeren i sentrum for tjenesten. Vi ønsker å bidra til å belyse hvordan innovasjon og brukerorientering kan være nyttig tilnærming for å nå noen av ambisjonene med tillitsreformen.

Medvirkende
  • Erik Wold, Debattleder
  • Hilde Nagell, Rådgiver, Tankesmien Agenda
  • Ellen Margrete Carlsen, Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
  • Inger Marethe Egeland, Kommunalsjef for helse og velferd, Flekkefjord kommune
  • Trude Senneseth, Psykologspesialist, ansvarlig for Samskaping i Vest, Helse Bergen
  • Siri Arntzen, Seniorrådgiver forskning og utvikling, Nord universitet
  • Håkon Skulstad, Assisterende politidirektør, Politidirektoratet
Kontaktperson
Ellen Strålberg, Fagdirektør, Digitaliseringsdirektoratet, 97679768, ellen.stralberg@digdir.no
Twitter:
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
998