til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Mer og grønnere maritim eksport

Arrangør
Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges Rederiforbund, Forskningsrådet
Dag
Mandag 15/8 2022 11:30 - 14:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Næringsliv , Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Legacy of the Fjords
Stedsbeskrivelse:
Innerst i Pollen
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Bli med på seminar, omvisning og seilas ombord på nullutslippsfartøyet Legacy of The Fjords. Få et innblikk i det råeste innen norsk maritim teknologiutvikling, grønn skipsfart og eksport. NHO, Rederiforbundet og Forskningsrådet inviterer til spennende innlegg, debatt og politiske samtaler om grønn maritim eksport, samt forskning og teknologiutvikling. 

På del 1 av seminaret diskuteres eksportpotensialet i maritim sektor, som en del av de samlede havnæringene. Vi utforsker mulighetsrommet som ligger i norsk maritim-/havindustri, samt barrierer og muligheter for utvikling av grønne industrielle forretningsmuligheter. 

Samarbeid med myndighetene og virkemiddelapparatets rolle som innovasjonspartner vil stå sentralt, samt forsknings-/kompetansebehov, verdiskaping og arbeidsplasser med vekt på grønn omstilling og teknologiutvikling. 

Med utgangspunkt i Regjeringens eksportreforms hovedsatsing på grønn maritim eksport stiller vi spørsmålet hva som må til at vi skal gå fra forskning og innovasjon til økt eksport, og hvilke politiske grep som kan tas for å realisere de grønne industrielle mulighetene. 

del 2 vil forskning og teknologiutvikling for grønn skipsfart være i fokus. Det blir presentasjoner av norsk forskning og teknologi, samt seiling og omvisning om bord på nullutslippsfartøyet MS "Legacy of The Fjords". Båten er en state-of-the-art katamaran med et 100 pst. elektrisk fremdriftssystem og løsninger for nullutslipp.  

Bli med om bord og bli med på seiling. Du vil få et innblikk grønn skipsfart som et at våre fremste eksportprodukter og bli inspirert av eksempler på hvordan Norge gjennom forskning og innovasjon ligger i front i utviklingen av maritime lav- og nullutslippsløsninger. Under seilasen åpnes det også for at mindre grupper kan få omvisning i batteri- og maskinrom. 

Arrangementet er åpent for alle med de begrensninger som ligger på båtens kapasitet. Her gjelder "først til møllen"-prinsippet. 

Under seminaret ligger båten til kai. 

Medvirkende
 • Ole Erik Almlid, Adm. direktør, NHO
 • Harald Solberg, Adm. direktør, Norges Rederiforbund
 • Mari Sundli Tveit, Adm. direktør, Forskningsrådet
 • Håkon Haugli, Adm.direktør, Innovasjon Norge
 • Stål Heggelund, Bransjesjef - Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene, Norsk Industri
 • Kristina Hansen, Statssekretær (AP), Nærings- og fiskeridepartementet
 • Erling Sande, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
 • Helge Andre Njåstad, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet
 • Arvid Moss, Leder, Nasjonalt Eksportråd
 • Geir Bjørkeli, Adm. direktør, Corvus Energy
 • Vegar Johansen, Adm. direktør, Sintef Ocean
 • Heidi Nakken, Leder bærekraft og samfunn, ÅKP
 • Espen Remme, Regiondirektør, NHO Møre og Romsdal
Kontaktperson
Jan-Bertil Lieng, Seniorrådgiver, Næringslivets Hovedorganisasjon, 90050221, jan-bertil.lieng@nho.no
Universell utforming
Tegnspråktolking
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
2442