til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Levekår nå igjen? Fornyet og styrket innsats for bedre folkehelse og levekår på Agder

Arrangør
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, Folkehelseinstituttet, Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune
Dag
Tirsdag 16/8 2022 12:00 - 12:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Helse , Forskning
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Agder er en attraktiv region og et godt sted å leve og bo. Landsdelen har imidlertid levekårs-utfordringer som har vist seg å vare over tid. Dette var bakgrunnen for at Kristiansand kommune, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune og Sørlandets kompetansefond henvendte seg til Universitetet i Agder (UiA) med forslag om å etablere et Senter for forskning på folkehelse og levekår.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som utforsket mulighetene for et slikt senter på UiA. Rapporten fra arbeidsgruppen bygget på detaljerte kartlegginger som viste at mange fakulteter og forskningsmiljø identifiserte seg med tematikken. Gruppen understreket at suksesskriteriet for et slikt senter vil ligge i å opprettholde faglig bredde, stimulere til tverrfaglig samarbeid og synliggjøre de ressursene som allerede finnes i organisasjonen. De anbefalte at universitetet etablerte et tverrfaglig senter med mål om samskaping av kunnskap for bedre folkehelse og levekår på Agder. Dette blir virkelighet fra høsten 2022.

Det er samtidig avklart at også Folkehelseinstituttet inngår i dette samarbeidet gjennom pilot-satsningen FHI Agder. Planen er at disse miljøene skal underbygge og forsterke hverandre.

I dette arrangementet vil bakgrunnen for denne «tvillingfødselen» løftes frem, og visjonene for samarbeidet utdypes av ulike aktører i regionen. Satsningen fremstår som et felles løft og et regionalt samarbeid mellom Agder fylkeskommune, alle kommunene på Agder, Folkehelseinstituttet, NAV Agder, Norce, Sørlandets kompetansefond, Sørlandets sykehus og Universitetet i Agder.

Bidragsytere:

Vegard Nilsen, fylkesdirektør folkehelse, Agder fylkeskommune

Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet 

Siri Havås Haugland, instituttleder Universitetet i Agder

Sunniva Whittaker, rektor Universitetet i Agder

Susanne Hernes, fagdirektør Sørlandets Sykehus

 

Arrangementet ledes av Anders Johan W. Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Kontaktperson
Anders Johan W. Andersen, Dekan / professor, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 004748126006
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1892