til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no

Dette var et arrangement i 2022.


Helse i den digitale tidsalder

Arrangør
Handelshøyskolen BI
Dag
Tirsdag 16/8 2022 09:30 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
DN-teltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Hvordan blir det å være syk, og hvordan kan digitale løsninger fremme eller hemme en felles helsetjeneste? Helsesektoren er en av bærebjelkene i velferdsstaten, men for at den også i framtiden skal fremme sosial utjevning og gode liv for innbyggerne er vi er avhengige av at den stadig fornyer seg. Den nye regjeringen tegner en visjon om ‘vår felles helsetjeneste’, som skal muliggjøres av flere fagfolk, bedre ordninger for samarbeid på tvers, ny teknologi og friske midler.

 

I den digitale tidsalder vil forholdet mellom gode fagfolk og smart teknologi stadig utvikles. En helsetjeneste som i stadig større grad leveres hjemme hos folk synes attraktiv, men er ikke uten utfordringer. Vil pasientstemmen forsvinne i mengden informasjon som utveksles, eller kan samhandling og pasientens deltakelse i egen helse omsider bli mulig? Evner vi å utvikle god samhandling når systemet er blitt så komplekst? Og hvordan kan vi tilrettelegge for at de gode løsningene får innpass?

I denne debatten lar vi politikk, praksis og forskning møtes. BI er forskningspartner i Senter for fremtidig helse ved Oslo Universitetssykehus, som er i sin avsluttende fase. Vi ønsker å presentere forskningsfunn om hva som kan hemme og fremme gode helsetjenester i den digitale tidsalder, og diskutere gode strategier for utviklingen av ‘Vår felles helsetjeneste’.

Medvirkende
  • Thomas Hoholm, Instituttleder, Institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI
  • Truls Vasvik, Stortingsrepresentant AP, Helse- og omsorgskomiteen, Stortinget
  • Mariann Hornnes, Direktør, Direktoratet for e-helse
  • Petter Risøe, Chief Operating Officer, Diffia
  • Linda Nilsen Augland, Prosjektleder digital hjemmeoppfølging, Larvik kommune
Kontaktperson
Camilla Bruusgaard Greve, Seniorrådgiver, Handelshøyskolen BI, 46410070, camilla.greve@bi.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
1289