til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Fysisk aktivitet blant ungdom – hvordan øke aktivitetsnivået?

Arrangør
Universitetet i Agder
Dag
Tirsdag 16/8 2022 16:00 - 16:45
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Helse , Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
UiA-teltet
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Regelmessig fysisk aktivitet er avgjørende for normal vekst og utvikling blant barn og unge. Å være fysisk aktiv fremmer helse, glede, mestring, opplevelser, tilhørighet, sosialt samvær, livskvalitet, og frihet – som har betydning for samfunnets bærekraft. Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet har en visjon om at bevegelse og fysisk aktivitet skal være et naturlig valg for alle gjennom hele livet, og ønsker å legge til rette for dette med et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. Bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet og en mer aktiv befolkning vil gi viktige bidrag til oppfyllelse av de nasjonale folkehelsemålene.

Til tross for effektene av aktive liv vet vi fra nyere undersøkelser at ungdom bruker en stor del av våken tid i ro og kun halvparten av norske femtenåringer oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet. Andelen av befolkningen som er fysisk aktive er høyere hos personer med høy sosioøkonomisk status. Fra mange ulike perspektiv (helse, samfunnsøkonomi, mental helse, trivsel, læring) vil det være hensiktsmessig å øke aktivitetsnivået blant barn og unge, men vi vet ikke hvilke tiltak som virker.

PANELSAMTALE

Barn og unge lever sine liv på ulike arenaer som skole, transport, hjem og fritid, omgitt av beslutningstakere, helsevesen og andre instanser. Samtalen vil dreie seg rundt tre hovedspørsmål:

  1. Hvordan kan ulike arenaer i større grad benyttes for å tilrettelegge for en aktiv livsstil?
  2. Hvordan skal vi som samfunn jobbe sammen for å gjøre våre barn og unge mer aktive?
  3. Hvordan når vi de gruppene som er minst aktive?

Panelet representerer beslutningstakere, helsevesen, skole, transport og ulike fritidsarenaer:

Susanne Solaas, leder Folkehelseforeningen Ung. Mastergrad i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder, opptatt av at folkehelsepolitikken skal ivareta folks helse, styrke bærekraften i samfunnet og redusere den sosiale ulikheten i helse.

Vegard Nilsen, Fylkesdirektør folkehelse i Agder. Tidligere kommuneoverlege og folkehelsekoordinator i Søgne kommune. Spesialist i samfunnsmedisin, indremedisin og doktorgrad i forebygging av type 2 diabetes.

Ole Petter «treningslegen» Hjelle. Hjerneforsker, tidligere fastlege, førsteamanuensis Høgskolen Innlandet, forfatter av boken «Sterk hjerne med aktiv kropp», foredragsholder og brennende engasjert i de positive effektene av fysisk aktivitet.

Lisa Mari Watson, daglig leder Tverga - Ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, jobber blant annet med å fremme viktigheten av arenaer for egenorganisert aktivitet.

Geir Kåre Resaland. Professor i idrettsvitenskap, initiativtaker og tidligere leder for Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) som ble etablert ved Campus Sogndal i 2018, nå prorektor for regional utvikling ved Høgskolen på Vestlandet.

Elling Bere. Professor i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet

Medvirkende
  • Bjørge Herman Hansen, Professor, Universitetet i Agder
  • Susanne Solaas, Leder, Folkehelseforeningen Ung
  • Vegard Nilsen, Fylkesdirektør folkehelse i Agder, Agder fylkeskommune
  • Ole Petter Hjelle, Førstelektor, Dr. med, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Lisa Mari Watson, Daglig leder, Tverga - Ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge
  • Geir Kåre Resaland, Professor, SEFAL
  • Elling Bere, Professor, Universitetet i Agder
Kontaktperson
Bjørge Herman Hansen, Professor, Universitetet i Agder, 95765561, bjorgehh@uia.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Nei
Sidevisninger
2011