til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Kan digitalisering gi mer strømnett raskere?

Arrangør
DigitalNorway, NVE
Dag
Mandag 15/8 2022 14:00 - 14:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Haralds pub
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Overgangen til et lavutslippssamfunn fordrer stor grad av elektrifisering og stiller krav til økt kapasitet i strømnettet. Vi må utnytte eksisterende nett bedre, men vi må også bygge ut mer nett. Strømnettutvalget peker blant annet på digitalisering som avgjørende. Men vil digitalisering løse utfordringene?  Og tas disse mulighetene tilstrekkelig i bruk? Skjer det raskt nok?  Og gjør nettselskapene og myndighetene de riktige tingene? 

Digitale løsninger er nøkkelen. Dette krever godt samarbeid mellom alle nettselskapene og myndighetene. NVE lanserer nå en fulldigitalisert løsning som gjør det mulig for alle nettselskapene å melde inn sine planer digitalt slik at disse enkelt kan sees i sammenheng. Dette er første skritt på vei mot heldigitale og sammenhengende prosesser fra behov oppstår til strømnettet er bygd. 

Gjennom DIGIN, bransjesamarbeidet for å utvikle løsninger for full digital samhandling mellom aktørene i strømnettet, bygges det nå flere digitale samhandlingsløsninger. En av disse vil presenteres under arrangementet. Men, gjør vi nok – bruker vi ressursene riktig – og skjer omstillingen fort nok? Og, hva skal til for at det skal gå fortere? 

Disse spørsmålstillingene skal vi dykke ned i når NVE og DigitalNorway inviterer til debatt under Arendalsuka.

Panel 

Tore Morten Wetterhus - Strømnettutvalget og CEO i Glitre Energi Nett

Jon Andreas Pretorius - DIGIN og CIO i Elvia 

Inga Nordberg, direktør energi og konsesjon i NVE

Tormod Varhaugvik, senior virksomhetsarkitekt i Bouvet

Panelet ledes av Trond Moengen, leder energi og samfunn, DigitalNorway

Kontaktperson
Henning Brikt Andersen, Kommunikasjonssjef, DigitalNorway, 48095141, hba@digitalnorway.com
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2317