til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Hvem styrer forskningen? Akademisk frihet under press

Arrangør
NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Noregs arktiske universitet
Dag
Torsdag 18/8 2022 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Demokrati , Forskning
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Stedsbeskrivelse:
Festsalen
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Det har vært stor oppmerksomhet på utfordringer i internasjonalt kunnskapssamarbeid i det siste, særlig på samarbeid med fagmiljø i land som verken nyter godt av akademisk frihet eller akademisk ytringsfrihet. Det er lett å rette pekefingeren mot andre, mot ikke-demokratiske regimer, som kontrollerer kunnskapsutviklingen og legger begrensninger på den akademiske friheten og den akademiske ytringsfriheten. Men hvordan står det egentlig til her hjemme?

Det er bred enighet om at vi har stor grad av akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet i Norge. Det er en verdi som vi må hegne om og ivareta som en kvalitet i det norske demokratiet og samfunnet. Samtidig må vi aldri bli fornøyde eller henfalle til selvgodhet. Vi ser at den akademiske ytringsfriheten blir utfordret og kan være krevende å ivareta også i Norge.

I debattmøtet er vi særlig opptatt av hvordan politikk og penger kan legge begrensinger på den akademiske friheten og den akademiske ytringsfriheten nasjonalt. Vi spør:

  • Er politiske føringer og øremerking av midler i ferd med å innskrenke vilkårene for akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet i Norge?
  • Blir politisk uønsket kunnskapsutvikling indirekte sensurert gjennom finansieringsprioriteringer og myndighetsbeslutninger?

Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Norge arktiske universitet og NTNU inviterer til debattmøte om den akademiske friheten og den akademiske ytringsfrihetens vilkår i Norge.

Debattledere er Tor Grande, Prorektor for forskning, NTNU og Åse Gornitzka, Prorektor for forskning, Universitetet i Oslo

 

Medvirkende
  • Kari-Anne Jønnes, Stortingsrepresentant, Utdannings- og forskningskomiteen
  • Espen Rostrup Nakstad, Assisterende direktør, Helsedirektoratet
  • Mari Sundli Tveit, Administrerende direktør, Norges forskningsråd
  • Margareth Hagen, Rektor, Universitetet i Bergen
  • Kjersti Lohne, Nestleder for Akademiet for yngre forskere, Universitetet i Oslo
  • Elise Waagen, Stortingsrepresentant, Utdannings- og forskingskomiteen
Kontaktperson
Bjørg Danielsen, NTNU, 92603031
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2394