til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Live podkast: Norge i omstilling

Arrangør
UN Global Compact Norge, Abelia
Dag
Mandag 15/8 2022 11:00 - 11:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Torvet 1A
Stedsbeskrivelse:
Fremtidens Næringsliv-scenen
Antall plasser i lokalet
null
 


Om arrangementet

Det finnes 200 000 nye jobber i det grønne skiftet. Samtidig mangler det en langtidsplan for å finansiere klimakutt og grønn omstilling. Det mangler systemtenkning og infrastrukturprosjekter som sikrer at det skapes nye, grønne verdikjeder.

Vi starter arrangementsrekken på Fremtidens Næringsliv-scenen med livepodkast av Fremtidens Næringsliv. Hele verdikjeder skal endevendes på vei mot netto null – men hvordan?

Det overhengende spørsmålet som er tatt opp er: Hvordan skaper vi nye, bærekraftige verdikjeder?

I dette lanseringseventet får du høre Kim Gabrielli (CEO, UN Global Compact Norge) og Øystein Eriksen Søreide (adm. dir., Abelia) – begge programledere i podkasten Fremtidens Næringsliv – i samtale med Alexandra Bech Gjørv (Sintef) og Elisabeth Grieg (daglig leder i Grieg Maturitas, styreleder i Grieg-gruppen).

Serien «Norge i omstilling» følger verdikjedene fra start til slutt, og spør: Hvilke forutsetninger har Norge i omstillingen, og hvilken innsats må til for å realisere potensialet? Er det egentlig gitt at vi skal være Europas grønne batteri? Hvordan står det til med teknologiutvikling, entreprenørskap, konkurransekraft og virkemidler? Hvordan kan det tilrettelegges for at næringsliv og myndigheter drar i samme retning?

Med støtte fra Den norske Unesco-kommisjonen lanserer UN Global Compact Norge serien «Norge i omstilling». Serien slippes i seks podkastepisoder og ti videoer gjennom høsten. Lanseringseventet gjør opp status så langt: Hvor står vi nå?

Medvirkende
  • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef, SINTEF
  • Elisabeth Grieg, Daglig leder, Grieg Maturitas
  • Øystein Eriksen Søreide, Adm. dir., Abelia
  • Kim Gabrielli, Adm. dir., UN Global Compact Norge
Kontaktperson
Pernille Røe, UN Global Compact Norge, 45201451
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2433