til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Norsk politikk og global bærekraftig utvikling

Arrangør
Fafo
Dag
Mandag 15/8 2022 12:00 - 12:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Stedsbeskrivelse:
1.klassesalongen
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Norge scorer høyt på internasjonale utviklingsindekser. Samtidig blir de globale ulikhetene større, de menneskelige klimautslippene øker, og jordas naturområder reduseres. Hva er sammenhengene – og hvordan kan Norge bidra til global bærekraft?

I juni 2021 ble Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 offisielt godkjent i statsråd. Planen har tittelen «Mål med mening». Den gjør rede for status for bærekraftsmålene globalt og nasjonalt, og skisserer overordnede strategier for hvordan hvert enkelt mål skal kunne nås innen 2030. Et sentralt tema som tas opp flere steder i planen er dilemmaer og konflikter mellom ulike bærekraftsmål og politiske målsetninger, og spesielt mellom nasjonale politiske interesser og globale bærekraftsutfordringer. Handlingsplanen slår blant annet fast at «Norsk politikk innen handel, landbruk, menneskerettigheter, migrasjon, investeringer, klima, miljø, energi og sikkerhet tar sikte på å utformes slik at den bidrar til global utvikling i samsvar med bærekraftsmålene». I dette arrangementet ser vi på hvilke sammenhenger og dilemmaer som finnes i forholdet mellom nasjonal politikk og de globale bærekraftsmålene, og diskuterer hvordan myndigheter, næringsliv, sivilsamfunn og forskning kan bidra til å oppfylle handlingsplanens målsetninger - med særlig vekt på å sikre «samstemthet» mellom ulike initiativer.

Deltakere og innledninger

Møteleder: Ida Morén Strømsø, Utviklingspolitisk seniorrådgiver i Redd Barna.

Inge Herman Rydland, Tidligere spesialrådgiver for Norges arbeid med bærekraftsmålene i Utenriksdepartementet: Handlingsplanens mål og politiske utfordringer

Kathrine Sund-Henriksen, Daglig leder, Forum for Utvikling og Miljø: Sentrale dilemmaer i norsk utviklingspolitikk

Svein Erik Stave, Forsker, Globale Studier, Fafo: Politiske verktøy og prioriteringer for å sikre bærekraft

Runa Haug Khoury, Chief Executive Officer, AION by Aker BioMarine: Næringslivets bidrag til bærekraft og handlingsplanens mål

Paneldebatt: Hva må til for å nå handlingsplanens målsetninger?

Medvirkende
  • Ida Morén Strømsø, Utviklingspolitisk seniorrådgiver, Redd Barna
  • Inge Herman Rydland, Tidligere spesialrådgiver for Norges arbeid med bærekraftsmålene i Utenriksdepartementet
  • Runa Haug Khoury, Chief Executive Officer, AION by Aker BioMarine
  • Kathrine Sund-Henriksen, Daglig leder, Forum for Utvikling og Miljø
  • Svein Erik Stave, forsker, Fafo
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
1688