til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Er satsing på psykisk helse et overskuddsprosjekt, eller en nødvendig del av fattigdomsbekjempelse?

Arrangør
FORUT, ADRA, SOS-barnebyer, ICDP Norge, Himalpartner, Mental Helse Ungdom, Blå Kors
Dag
Onsdag 17/8 2022 16:00 - 17:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt , Helse
Språk
Norsk
Sted
Steenhuset
Stedsbeskrivelse:
SMB Norge-teltet i bakgården
Antall plasser i lokalet
30
 


Om arrangementet

Norge har lenge vært en ledende global helseaktør, ved blant annet å redde millioner av mennesker gjennom vaksineprogrammer og satsing på seksuell og reproduktiv helse. Norsk støtte til den globale vaksineinnsatsen, både covid-19-vaksiner til lav- og mellominntektsland og barnevaksineringsprogrammer har gjennom pandemien vist seg som avgjørende for vår felles globale helsesikkerhet. Nå står nye utfordringer for tur: Over 70 prosent av dødsfallene i dag skyldes "ikke-smittsomme sykdommer" som hjerte- og karsykdommer, kreft, luftveissykdommer, diabetes, og ikke minst psykisk sykdom. Hovedårsaken til at mennesker dør før fylte 45 i verden er at de tar sitt eget liv. 20 prosent av ungdommer globalt opplever psykiske lidelser, og tallene stiger. 80 prosent av de med psykiske lidelser i lavinntektsland får ikke hjelp, og utfordringene øker. 

WHO og UNICEF utrykker stor bekymring for en global mental helse pandemi, særlig blant barn og unge. Flere peker på at manglende prioritering og finansiering av psykisk helsetjenester i sør er en av de store utfordringene vi må løse for å nå bærekraftsmålene

Vi inviterer til debatt om hvilken rolle Norge bør ta i satstingen på psykisk helse som etterspørres både lokalt i sør og av WHO.  

Medvirkende
  • Gry Larsen, Ordstyrer, Grieg Group
  • Ragnhild Dybdahl, Seniorrådgiver, FHI
  • Lars Lien, Leder, Norsk Psykiatriforening
  • Erik Lunde, Generalsekretær, Strømmestiftelsen
  • Erlend Grønningen, Styreleder, Leger uten grenser
Kontaktperson
Heidi Westborg Steel, Rådgiver, Nettverk for mental helse, 93208465, Heidi.westborg.steel@icdp.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Nei
Sidevisninger
800