til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Bærekraft i praksis: menneskerettigheter, sosial bærekraft og omstillingskrav

Arrangør
Universitetet i Stavanger
Dag
Torsdag 18/8 2022 10:30 - 12:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø , Reiseliv
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Stedsbeskrivelse:
Sal B
Antall plasser i lokalet
100
 


Om arrangementet

Skal samfunnet utvikle seg i en bærekraftig retning, kreves det endringer og omstilling. Dette innebærer ofte nye krav til hvordan organisasjoner skal agere. I praksis vil ofte ulike behov og forventinger fra ulike grupper komme i konflikt med hverandre. Hvordan løser vi disse utfordringene der «alle» er enige om behovet for nye løsninger, men der dette samtidig skaper nye utfordringer?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiS ønsker å belyse ulike sider ved omstillingsprosesser som gjøres i bærekraftens navn. I første paneldebatt ser vi på hvordan den nye Aktsomhetsloven påvirker reiselivet, og hvordan bransjen kan sikre et bærekraftig reiseliv som ivaretar menneskerettighetene. I andre paneldebatt vender vi oppmerksomheten mot bærekraftens pris og bakside. Hvilke dilemmaer står man overfor når omstillingsprosesser ikke er sosialt bærekraftige for lokalsamfunnet? Hvor ligger ansvaret? Og hvem betaler bærekraftprisen?

Del 1:

Hva nå, reiselivsbransjen - har vi god samvittighet i bagasjen?

Et bærekraftig reiseliv har et stort ansvar for menneskerettigheter på destinasjonene i Norge og i utlandet, og er et viktig ledd i arbeidet mot å nå FNs bærekraftmål. Med utgangspunkt i Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli i år, vil vi i debatten diskutere hvordan den nye loven vil regulere reiselivets ansvar for menneskene/barna på destinasjonen. Hva omfatter denne loven for reiselivsnæringen i Norge, hvilke krav bør det stilles og hvor omfattende blir det?   

Deltakere:

  • Karianne B. Bråten, stortingsrepresentant (AP)
  • Bente Øverli, leder tilsynsavdelingen i Porsgrunn, Forbrukertilsynet
  • Tonje Platou, Kluge Advokatfirma AS
  • Audun Petersen, bransjedirektør reiseliv, VIRKE
  • Marie-Anne Zachrisson, Country Manager, Ving Norge
  • Ann-Kristin Vervik, generalsekretær, ECPAT Norge

Ordstyrer: Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen.

 

Del 2: 

Hva gjør vi når etableringen av grønn energi og digital omstilling utvikler seg til verbale krigssoner i lokalsamfunn?

Store samfunnsomstillinger slår ofte ned som et lyn i de lokalsamfunn der ny infrastruktur planlegges. Det gjelder f.eks. vindturbiner og batterifabrikker i den grønne omstillingen og datasentre i digitaliseringen. De nye anleggene medfører inngrep i naturen og endringer av landskap og steder hvor hverdagslivet leves. Samtidig kan de politiske prosessene true naboskap og skape nye konfliktlinjer i lokalsamfunnet.

Panelet vil belyse hva som skjer med sted og lokalsamfunn når omstillingen slår ned. Hva er de menneskelige omkostningene, og hva kan vi som samfunn gjøre for å unngå eller redusere dem? Hvordan kan skjeve maktforhold utjevnes for å beskytte lokalsamfunnene som tilfeldigvis kommer til å «ligge i veien» for omstillingen?

Deltakere:

  • Øystein Nereng, leder i Vern Kvernaland
  • May Britt Jensen, kommunedirektør i Utsira kommune
  • Morten Magnussen, leder for havvindsatsningen i NorSea Group
  • Anna Kraaijeveld Enerstvedt, forsker III ved NORCE Norwegian Research Centre

Ordstyrer: Ingeborg O. Vinge, universitetslektor, UiS.

Kontaktperson
Live Kolstad Kvalsvik, Kommunikasjonsrådgiver, Universitetet i Stavanger, 40498395
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Hørselshjelpemidler
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Servering
Ja
Sidevisninger
1513