til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Samarbeid for bedre løsninger for ME-syke

Arrangør
Fafo, Sintef
Dag
Mandag 15/8 2022 12:00 - 12:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Forskning
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Stedsbeskrivelse:
1.klassesalongen
Antall plasser i lokalet
46
 


Om arrangementet

ME-debatten framstår som polarisert i det offentlige ordskiftet. Hvilke utfordringer skaper dette for politikere og berørte? Og hvordan kan forskning på brukererfaringer bidra til konstruktiv brobygging og kunnskap? SINTEF og Fafo presenterer fra forskningsprosjektet Tjenesten og MEg, finansiert av Forskningsrådet. På arrangementet tar vi utgangspunkt i positive erfaringer med samarbeid mellom politikere, forskere og berørte om andre sårbare grupper, og ser på erfaringer med noen av dagens tiltak for ME-syke. 

- Innledning og velkomst (Møteleder Line Melby, SINTEF)

- Kan erfaringer med å finne gode politiske løsninger i samarbeid mellom forskere, berørte og politikere i forbindelse med HIV/AIDS gi nyttig lærdom for ME-feltet? (Forsker Arne Backer Grønningsæter, Fafo)

- Hva sier forskningen om brukererfaringer med tiltak foreslått for avklaring av ME-syke i Rundskriv til Folketrygdlovens kapittel 12? (Forsker Anne Kielland, Fafo)

- Brukererfaringer med samarbeid mellom berørte, forskere og politikere (Nina Werring, ME-Foreningen)

- Brukererfaringer med samarbeid mellom berørte, forskere og politikere (Tonje Lovang, ME-Foreldrene)

- Hva tenker politikerne om muligheter for bedre løsninger for ME-syke gjennom samarbeid mellom politikere, forskere og berørte? (Torbjørn Vereide, AP og Seher Aydar, R)

- Oppsummering (Line Melby, SINTEF)

Medvirkende
  • Line Melby, Forskningsleder, Sintef
  • Nina Werring, ME-Foreningen
  • Tonje Lovang, ME-Foreldrene
  • Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Seher Aydar, Stortingsrepresentant, Rødt
  • Anne Kielland, forsker, Fafo
  • Anne Hege Strand, forsker, Fafo
  • Arne Backer Grønningsæter, Forsker, Fafo
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Nettside:
Twitter:
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
3020