til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Kunnskapen er der, men hvorfor tas den ikke i bruk?

Arrangør
NTNU, NAV
Dag
Torsdag 18/8 2022 09:30 - 10:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Stedsbeskrivelse:
Festsalen
Antall plasser i lokalet
150
 


Om arrangementet

Hvordan tar institusjonene ny kunnskap i bruk?  Hvordan kan offentlig virksomhet jobbe smartere? Hvorfor tar det så lang tid å omsette forskningsresultater til forbedret praksis?  Hvordan kan vi endre offentlig praksis?

Bakgrunn for arrangementet

NAV og NTNU inngikk etter Arendalsuka 2017 en samarbeidsavtale for å utvikle relevant kunnskap for framtidens utfordringer. Samarbeidet mellom NTNU og NAV bygger på en langsiktig strategi for å utvikle bedre tjenester til NAV sine brukere gjennom å styrke forskning og kompetanse innenfor områder hvor NAV har særskilte kunnskapsbehov og hvor NTNU har solide og sterke fagmiljøer

Møteleder

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping Gøril Hannås, Universitetet i Agder.

Medvirkende
  • Yngvar Åsholt, Kunnskapsdirektør, NAV
  • Toril Hernes, Prorektor for nyskaping, NTNU
  • Geir Arild Espnes, Ordfører, Oppdal kommune
  • Mari Sundli Tveit, Administrerende direktør, NFR
  • Kristin Weidemann Wieland, Områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
  • Cecilie Myrseth, Første nestleder, Helse- og omsorgskomiteen.
  • Arild Kristensen, Daglig leder, Norwegian Smart Care Cluster
Kontaktperson
Arild Smolan, NTNU, 91376675
Universell utforming
Nei
Servering
Nei
Sidevisninger
2248