til hovedinnhold
 
Utskrift fra www.arendalsuka.no
Dette var et arrangement i 2022.

Slaget om havet - fisken og vinden

Arrangør
Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Pelagisk Forening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Surofi, Fiskehav, Vest-Norges Fiskesalgslag, Fiskerlaget Sør, Norsk Villfisk
Dag
Tirsdag 16/8 2022 12:30 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Antall plasser i lokalet
50
 


Om arrangementet

Hvordan skal man bygge ut havvindproduksjon til 30 000 megawatt og samtidig ivareta fiskeriinteressene?

Og hvordan skal politikerne sørge for at fiskeriene ikke blir den tapende part på bekostning av havvindsatsingen?

Havvindnæringen mener de har dialog, men fiskerne føler seg ikke trygge på at dette vil føre til faktisk sameksistens på havet.

Vi inviterer til debatt om havvind og fiskeri i sjømatteltet på Arendalsuka!

Arrangementet vil vare i halvannen time og bestå av faglige innlegg fra ulike aktører og en debatt mellom de politiske partiene om havvind og fiskeriene.

Moderator: Odd Kristian Dahle, Fiskebåt

Innledere:

Jonny Berfjord, Fiskebåt

Mia Høgi, Pelagisk Forening

Robert Kippe, Norwea

Henning Wehde, Havforskningsinstituttet

Debattdeltakere:

Andreas Arff, FRP

Olve Grotle, H

Rasmus Hansson, MDG

Gro-Anita Mykjåland, SP

Karianne Bråthen, AP

Torgeir Knag Fylkesnes, SV

Medvirkende
 • Odd Kristian Dahle, Informasjonsleder, Fiskebåt
 • Jonny Berfjord, Styreleder, Fiskebåt
 • Mia Høgi, Seniorrådgiver, Pelagisk Forening
 • Robert Kippe, Prosjektleder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Norwea
 • Henning Wehde, Forskningssjef, Havforskningsinstituttet
 • Andreas Arff, Fylkestingsrepresentant, Fremskrittspartiet
 • Olve Grotle, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant, Miljøpartiet De Grønne
 • Gro-Anita Mykjåland, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
 • Karianne Bråthen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Torgeir Knag Fylkesnes, Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti
Kontaktperson
Hanna Bakke-Jensen, Rådgiver, Norges Fiskarlag, 90013381, hanna@fiskarlaget.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Servering
Ja
Sidevisninger
2245